Megafon Instagram

Spania vil endre tidssone

Sommertid

Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

Forslaget om å endre tidssonen kommer fra en komité som ble oppnevnt av det spanske parlamentet, og grunnen er at Spania er i utakt med resten av Europa.

Spanias tidligere diktator Francisco Franco besluttet under andre verdenskrig at Spania skulle tilhøre samme tidssone som Nazi-Tyskland. Resultatet er at spanjolene spiser middag en time senere enn andre europeere, og at de jobber en time lengre.

Geografisk bør Spania, som Storbritannia, Irland og Portugal, tilhøre den vesteuropeiske tidssone. Komiteen anbefaler at klokken er stilles tilbake, noe som indikerer at spanjolene lever i usynkront med solens gang og derfor tvinges til å legge seg senere enn andre vesteuropeere.

Den spanske regjeringen har lovet å studere forslaget og dermed muligens redusere arbeidsdagen for å gi spanjolene mer fritid.