Megafon Instagram

Spania tilbyr statsborgerskap

Ved å tilby 2,2 millioner sefardiske jøder statsborgerskap vil nå Spania gjøre opp for seg etter utvisningen av spanske jøder i 1492.

For 523 år siden, fikk de spanske jødene to alternativ, konvertere til katolisismen eller forlate landet. Ediktet ble utstedt av Ferdinand og Isabella den 30 mars 1492 og nå er Madrid endelig i ferd med å rette opp urettferdigheten etter utvisningen ved å gi barn av de utviste spansk statsborgerskap. Den jødiske befolkningen på tidspunktet for utvisningen var rundt 300.000 mennesker, etterkommerne beløpe seg til over 2,2 millioner mennesker, men den spanske regjeringen anslår at opp til 90.000 personer kan komme til å søke om statsborgerskap.

Sepharadic_Migrations

Migrasjonen av de spanske jødene i 1492. Foto: Wikimedia, original kilde: Encyclopaedia Judaica.

De som søker om statsborgerskap må bevise deres slektskap med dem som ble utvist, og de må også bevise en tilkobling til Spania. Det stilles også krav om at de må ha en viss kunnskap om det spanske språket, eller på annen måte bli integrert (lovteksten er skrevet veldig upresist).

Jødene ble spredt over hele verden, og det er antatt at de jødene som i dag bor i Sør-Amerika, Nord-Afrika og Tyrkia er de som er mest interessert i å flytte til Spania. Det er imidlertid få tror at de som i dag bor i Israel er interessert i å flytte til Spania. Men den spanske konsulatet i Tel Aviv har allerede mottatt mange søknader, dette er tross alt en inngangsbillett til EU og Israel tillater dobbelt statsborgerskap.

Før loven trer i kraft, må den vedtas i Senatet, noe som vil skje i mai. Loven kan da tre i kraft fra årsskiftet.

Innbyggere i Granada

Innbyggere i Granada på tidspunktet for utvisningen. Kilde: Biblioteca Provincial de Granada.