Megafon Instagram

Spania innvilger færrest antall asylsøknader i Europa

Grenseovergang

Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

I 2012 har Spania bare innvilget beskyttelse til 565 asylsøkere. Det er 15% av de totalt 3740 søknadene som ble behandlet og ifølge data utgitt av EUs statistiske byrå Eurostat, er tallet blant de laveste i EU.

Sverige (15 300) er i toppskiktet av de landene som innvilget asyl i 2012. Sammen med Tyskland (22 200), Storbritannia (14 600) og Frankrike (14 300) har de gitt beskyttelse til størst antall asylsøkere, og disse 4 landene sto for nesten to tredjedeler av det totale antall godkjenninger i EU. Norge fikk 9800 asylsøknader i 2012 hvorav 5200 fikk søknaden innvilget.

I hele EU har medlemsstatene gitt beskyttelse til 102 700 asylsøkere i fjor. 51 375 har fått innvilget flyktningstatus, 37 105 subsidiær beskyttelse og 14205 beskyttet på humanitært grunnlag. I fjor vedtok medlemsstatene å gi beskyttelse til 84.300 asylsøkere. Spanske myndigheter innvilget flyktningstatus i 240 tilfeller av 565, subsidiær beskyttelse i 285 tilfeller og asyl på humanitært grunnlag i de andre 40 sakene.

Syria er det landet der flest borgere har fått en ny mulighet gjennom EU, etterfulgt av Afghanere og Somaliere.

Kilde: El Mundo og utrop.no

Facebook Comments