Megafon Instagram

Spania innfører rettshjelp for utlendinger

Rettshjelp i Spania

Foto: istockphoto.com

Nye rettssikkerhetslover har blitt innført av EU. Fristen for medlemsstatene å implementere EUs regelverk om rett til tolking og oversettelse for utlendinger utløp den 27. oktober.

Det nye direktivet garanterer utenlandske statsborgere som har blitt arrestert eller tiltalt for en forbrytelse i et EU-land til å høre alle straffesaker på sitt eget språk. Dette inkluderer intervjuer, politiavhør, høringer og juridisk rådgivning.

Det kan gjøres via videokonferanse, telefon eller internett med mindre tolk kan fysisk delta på stedet. Mistenkte eller anklagede som ikke forstår språket må også motta en skriftlig oversettelse av dokumenter som er viktige og kan hjelpe personen til å utøve retten til forsvar – inkludert tiltalen og eventuelle dom. Kostnadene må dekkes av staten og ikke av den mistenkte.

 

Facebook Comments