Megafon Instagram

Spania er valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Spania er nå valgt inn i sikkerhetsrådet for en toårsperiode etter en kampvotering mot Tyrkia.

Spania ble valgt inn sammen med Angola, Malaysia, New Zealand og Venezuela og medlemsskapsperioden begynner den 1. januar 2015. Foruten de 5 faste medlemmene sitter landene Litauen, Tsjad, Chile, Jordan og Nigeria for tiden i sikkerhetsrådet .

FNs sikkerhetsråd

Salen der FNs sikkerhetsråd møtes i FN-bygningen, New York.
Foto: wikipedia

Fakta om FNs sikkerhetsråd:
Sikkerhetsrådets er det organet i FN som har mest makt. Det er kun sikkerhetsrådet som kan sende ut fredsbevarende styrker og alle medlemslandene i FN må følge rådets vedtak. Sikkerhetsrådet består av 15 medlemsland hvorav 10 medlemsland velges på rotasjon mens det er 5 land alltid har fast plass. De 5 faste medlemmene i sikkerhetsrådet er Kina, Frankrike, Russland, Storbrittania og USA og disse landene har også vetorett.

Norge har vært medlem av sikkerhetsrådet 4 ganger i periodene 1949-50, 1963-64, 1979-80 og 2001-02.

Facebook Comments