Megafon Instagram

Spania er fortsatt blant Europas billigste land

Matvarer i Spania

Matvarer i Spania

En undersøkelse publisert av SSB viser at Norge ikke overraskende har Europas dyreste priser på matvarer og drikkevarer. I nederste enden av skalaen finner vi Spania, Bulgaria og Polen.

Når det gjelder prosentvis forbruk på mat- og drikkevarer av husholdningsbudsjettet så kommer bedre ut, da Nordmenn flest selvsagt har større kjøpekraft enn hva for eksempel en Spansk familie har. I Norge bruker man ca 12,7 prosent av husholdningsbudsjettet på mat og drikke, noe som er omtrent på samme nivå som de andre nordiske landene.

Kilde: SSB.

Facebook Comments