Megafon Instagram

Sosial urettferdighet i Europa

Den økonomiske krisen har ført til at ulikheten har økt i de fleste land i Europa

Tigger

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Den tyske Bertelsmann-stiftelsen har kommet ut med en rykende fersk rapport der EU-landene er rangert basert på 35 kriterier, som fattigdom, arbeidsløshet, ubalanse i generasjoner, diskriminering og helse. Ubalansen mellom de rike landene i nord og sørlige land har intensivert, hovedsakelig i landene som er hardest rammet av krisen der man ikke har vært i stand til å gjøre kutt på en balansert måte.

Det er totalt 28 land i rapporten, og der ligger Spania på en lite hyggelig 21. plass bak land som Litauen, Kypros og Portugal. Listen toppes av Sverige, fulgt av Finland, Danmark og Nederland.

Analysen er meget kritisk til det økende gapet mellom Nord og Sør så vel som ubalansen mellom generasjoner. Yngre mennesker har en tendens til å være mer påvirket av sosial urettferdighet enn eldre. 28% av barn og unge over hele Europa er nå i fare for fattigdom eller sosial ekskludering, noe som er betydelig mer enn i 2009. Derimot har fattigdommen blant eldre falt i flere land.

Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 2007, riktignok med færre land, har Spania har blitt forbigått av Polen, Slovakia og Portugal. Blant de viktigste årsakene til det dårlige resultatet for Spania er økningen av fattigdom, spesielt blant unge mennesker og høy arbeidsledighet blant ungdom og betydelige kutt i Social Security og på områdene utdanning og forskning, «som alle er viktige for fremtiden», skriver Bertelsmann Foundation.

Hele rapporten kan leses her…

Sosial rettferdighet EU

Statistikk over sosial rettferdighet i EU
Foto: Bertelsmann Foundation