Megafon Instagram

Snittlønn i Spania

Det spanske motstykket til Statistisk Sentralbyrå, Instituto Nacional de Estadística (INE), har publisert en undersøkelse som belyser lønnsforskjeller.

euro-spain-flagUndersøkelsen gjelder for året 2013, men det har ikke skjedd mye i lønn markedet siden da. Det viser seg at kvinner tjener i gjennomsnitt 24% mindre enn menn. Mens gjennomsnittslønnen for menn var 25.675€, var tilsvarende gjennomsnittlig lønn for kvinner 19.514 €.

Det ble også funnet at arbeidstakere med midlertidige kontrakter hadde en gjennomsnittlig lønn som var 36,6% lavere enn hos dem som hadde fast ansettelse sett på årsbasis. Til og med selve kontrakten var 2,9% lavere enn hos dem som hadde tilsvarende lengre kontrakter.

Men det er ikke bare kvinner som ligger dårlig an når det gjelder lønn. Hvis du ser på pensjonister så finnes det en gruppe som det er enda verre med. Her er det ikke den INE som leverer statistikk, men det er VidaCaixa i samarbeid med Universitetet i Barcelona som har gjort en studie. Studien omfatter 1017 menn og kvinner i den generelle ordningen for selvstendig næringsdrivende (autonomo).

Det handler om den store gruppen selvstendig næringsdrivende, de har en gjennomsnittlig pensjon på 635 € per måned, mens en ansatt har 1.155 € per måned – det er altså 40% lavere for selvstendig næringsdrivende. Det viste seg at 78% av gruppen selvstendig næringsdrivende var mer utsatt enn fast ansatte og oppnådde ikke en «anstendig pensjon».

Riksarkivaren for Banking Foundation La Caixa, Jaume Giro, bemerket at det i dag mer enn 3 millioner selvstendig næringsdrivende i Spania og at de er en «viktig gruppe» for å skape arbeidsplasser og økonomisk oppgang. Ifølge studien er andelen selvstendig næringsdrivende i Spania 16,7%, mens det europeiske gjennomsnittet er 14,3%.

Facebook Comments