Megafon Instagram

Sikkerhetskameraer på jakt etter biler som ikke er ITV-sjekket

Foto: istockphoto.com

Foto: istockphoto.com

Å droppe bilbesiktningen (ITV) i Spania vil fra nå av bli vanskeligere. DGT, de spanske trafikkmyndighetene, har offisielt lansert et kamera som leser tusenvis av bilskilt hver dag, og som i sanntid sammenligner dataene med en oversikt over kontrollerte kjøretøyer. Den 26. mars i år ble det nye systemet testet i ulike deler av Spania, og totalt av 40 000 biler hadde 2462 (tilsvarer 6,2%)  ikke en godkjent inspeksjon.

Sjåfører som kjører en bil med utgått eller ugyldig ITV vil ikke bli bøtelagt umiddelbart, men vil motta et brev der de blir advart og bedt om å redegjøre for sin plikt. Brevet gir føreren en frist på to måneder til å passere inspeksjonen og hvis den blir godkjent vil det ikke medføre noen straff. Men dersom det i løpet av denne perioden ikke finnes bevis på at bilen har bestått inspeksjonen, vil det bli betraktet som en alvorlig forbrytelse som innebærer en straff på 200 euro.

I det tilfelle at en bil oppdages med en ugyldig ITV, har man åtte uker på seg fra den første revisjonen til å korrigere feil og mangler og deretter kan bilen sjekkes igjen. Hvis bilen ikke oppfyller disse kravene, vil kjøretøyets dokumentasjon, samt en begjæring om å immobiilisere den, bli oversentsendt til trafikkmyndighetene. Konsekvensene er en bot på 500 euro.