Megafon Instagram

Scandic Legal Service Torrevieja

arne-herman-advokat-torreviejaHva gjør du når du har kjøpt en bolig i Spania, flyttet ned og det er tid for å levere selvangivelse? Skal du skatte til Spania eller Norge eller begge deler? Er det noen vits i å søke om residencia i Spania om du ikke tenker å melde flytting fra Norge allikevel? 

Arne Herman Kilde Larsen har flere års arbeid som jurist i Spania bak seg. Han er utdannet med juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo samt eksamener fra Universidad Complutense de Madrid. Kilde Larsen har bodd 10 år i Spania og de siste 5 årene har han bygget opp Scandic Legal Service til et godt og anerkjent juridisk servicekontor for skandinavere i Spania.

Selskapet er ikke et ”vanlig” advokatkontor – sier Kilde Larsen men fungerer i dag som et juridisk servicekontor hvor både store og små problemstillinger kan tas opp. Ett viktig hovedmål for de ansatte er å bidra til en positiv opplevelse for klientene gjennom å skape tillit, gi kvalifiserte råd og god juridisk veiledning for å finne gode løsninger på alle aktuelle juridiske spørsmål. Gjennom årene har hans kontor fått flere ansatte og opparbeidet bred erfaring med det spanske systemet, lover og regler og har god tillit i markedet.

Nytt kontor med 2 nye medarbeidere
Kilde Larsen opplever det som svært givende og positivt å arbeide i Spania.
– Vi opplever økt etterspørsel og har en positiv utvikling. Vi har derfor nettopp ansatt 2 nye medarbeidere og flyttet inn i nye fine lokaler, kun 2 etasjer fra vårt opprinnelige kontor. Vi er svært godt fornøyd med plasseringen og vårt arbeidsmiljø er godt.

Språket er ofte en stor barriere
Kilde Larsen påpeker viktigheten av å kunne det spanske språket eller å ha de rette kontaktene innen det spanske offentlige systemet – Ikke mange kontorerer i området vårt kan skilte med den kompetansen som vi har, sier Kilde Larsen – Vi snakker både norsk og spansk og kjenner til systemene her i Spania. Vår daglige kontakt med offentlige myndigheter er et annet viktig argument for å ta kontakt med vårt kontor. Det vil forhindre fremtidig frustrasjon og gjøre tilværelsen mye enklere.

Helt andre regler, lover og systemer i Spania
 Det er viktig å ta forholdsregler da det, akkurat som i Norge, finnes regler og retningslinjer for de aller fleste ting. De spanske reglene krever andre dokumenter og andre ”veier” enn hjemme. Ved endringer av egen bolig eller utbedringer skal det i prinsippet alltid søkes om tillatelse. Det i seg selv er en prosess som krever at du må kjenne regelverket og fremgangsmåten. Alt som kjøpes eller endringer som gjøres skal stå i grunnboka. Er ikke dette i orden vil en antagelig ikke få lån. Det kan bli veldig dyrt dersom du eksempelvis ikke har søkt om utvendig fasadeendring. Gode råd kan lønne seg og gi en enklere tilværelse.

Områder som er viktige

Overdragelser av eiendom med tilhørende avtaler
Det er mange ting å tenke på i for eksempel kjøpsprosesser og ved overdragelser av eiendom. Nødvendige undersøkelser må gjøres og dokumentasjon må være på plass, heftelser må sjekkes og eiendom må tinglyses. Alle forhold rundt dette krever god kontakt med spanske myndigheter og notarius. Avtaler må avsjekkes, kvalitetsjekkes og sluttføres med riktig instans og på korrekt formelt vis. Det gjelder tinglysninger, kjøp og overdragelser, selvangivelse til Norge og Spania samt arveskifte. Scandic Legal Service besørger kvalitetsikring og nødvendig dokumentasjon i forbindelse med reservasjonsavtaler, intensjonsavtaler ved kjøp av eiendom. I tillegg kreves undersøkelser og nødvendige tiltak rundt kjøpet og eventuelle heftelser. Tinglysning og kontakt med tredje part er bare noe av det Kilde Larsen og hans ansatte på det norske advokatkontoret kan bistå med i Spania.

Testamenter, sameieavtaler og skilsmisser
Det kan også være behov for rådgivning i forbindelse med skilsmisse og fordeling. Måten det gjennomføres på er annerledes her i Spania enn hjemme i Norge. Det er flere parter involvert og det er trygt å ha en norsk jurist med erfaring fra prosesser som kan det spanske regelverket. Det er flere sider som skal belyses. Kontakter og forbindelser er da en absolutt styrke.

Selvangivelse
Om ikke selvangivelsen blir riktig utfylt kan det bli dyrt. Enkelte har opplevd å få restkrav på 50.000-100 000 euro. Det er mye penger som kunne vært unngått ved å gjøre ting rett fra starten. Det er forskjell på type selvangivelse avhengig av om man er residencia eller ikke. I tillegg endrer skattereglene seg ofte, noe som krever kontinuerlig oppdatering.

Residencia og NIE nummer
Det er viktig å undersøke hvilke fordeler og ulemper det medfører å bli residencia. Kildeskatten følger naturlig med. Scandic Legal Service kan gi deg råd om du bør beholde huset i Norge og eventuelle forholdsregler som bør tas. Her kommer også spørsmålet hvorvidt en bør beholde medlemskapet i folketrygden.

Mer informasjon og nyttig informasjon

Ta deg tid til å motta gode råd!

– Scandic Legal Service er et kompetent mellomledd som kan sitte ”på begge sider av bordet” og kan være en utrolig stor hjelp for deg i en startfase, sier Kilde Larsen avslutningsvis. – Vi kan hjelpe deg slik at du slipper unødvendig ekstraarbeid. Feil og mangelfull dokumentasjon krever ekstra arbeid. Enkle ting gjort riktig sparer mye tid, frustrasjon og ressurser.

Vi kan lose deg gjennom problemstillinger. Vi er her nettopp for å hjelpe deg også etter at kjøpet eller nåværende avtale er gjort. Slik forhindrer en fremtidige problemer.

Kilde Larsen er ikke i tvil om sine medarbeideres store styrke – Vi er svært opptatt av å gi god service, følge opp våre kunder og skape en trygghet. Vi snakker språket ditt og vi er her for å hjelpe slik at formaliteter og det juridiske skal gå enkelt for seg.

Facebook Comments