Megafon Instagram

Riving i Torrevieja

Etter å ha stått tomt i ni år og i løpet av denne perioden forvandlet seg mer og mer til en ruin, så virker det som om rivingen av La Ballena endelig kommer i gang.

la-ballenaLa Ballena som er et stort bolighus i Calle Pedro Lorca i Torrevieja, har stått tomt siden 2006. Bygningen ble forlatt fordi det var i dårlig forfatning og behøvde reparasjoner i størrelsesorden 1,7 millioner Euro, som eierne ikke hadde råd til. Den 30. mars 2006, erklærte kommunehuset bygningen for en ruin og tvang beboerne til å flytte ut.

Etter dette har bygningen blitt vandalisert, plyndret og noen ganger også okkupert. Beboere i området har klaget i årevis på tingenes tilstand og bedt om at kommunen tar affære. Men den byråkratiske prosessen i Spania tar som de fleste kjenner til lang tid, og dette er intet unntak. Det som har komplisert saken er at bygningen består av ca 30 leiligheter. Disse eies dels av private og dels av bankene, fordi mange av eierne ikke har vært i stand til å betale sine lån.

Eierne må betale riving

Men nå er prosessen i havn og rivingen , som er ventet å koste rundt 300.000 euro, kan begynne. Denne summen skal fordeles mellom eierne av leilighetene. Eiere som ikke kan betale vil få rettslig krav fra Torrevieja kommune.

Facebook Comments