Megafon Instagram

Rekordlave renter

Styringsrenten EURIBOR er nå på rekordlave nivåer. Dette betyr muligheter til å få svært lave rentekostnader for boliglån.

euriborNå ved månedsskiftet endte styringsrenten på minussiden. Den siste dagen i februar renten på -0,008%. Dette er det laveste månedlige nivået siden indikatoren ble innført etter overgangen fra pesetas til Euro 1999. Styringsrenten er grunnlaget for beregning av boliglån for de fleste spanske banker. Lav rente vil føre til billigere lån for alle som ikke har fastrente, noe som svært få låntakere har i Spania.

Samtidig med nedgangen i Euribor, innvilges det flere boliglån enn noensinne i Spania. Ifølge tall fra det spanske statistikkbyrå INE ble det innvilget 19,8% flere boliglån i fjor sammenlignet med 2014. Vilkårene for lån fra spanske banker anses å være avgjørende for den økte etterspørselen som eiendomsmarkedet i Spania har hatt i de siste to årene.

Ifølge det spanske nyhetsbyrået Europa Press, vil et gjennomsnittlig spansk boliglån være rundt € 170 billigere per år med den nye renten.

Euribor-interest

Euribor med en ukes løpetid de siste 16 årene.

Fakta om Euribor

Euribor, eller Euro Interbank Offered Rate er en daglig referanserente er beregnet som et gjennomsnitt av de rentesatser som banker i EU-landene belaster hverandre for lån i euro. EURIBOR brukes som en referanse for rentesettingen med mer. En rente kan for eksempel uttrykkes som EURIBOR 3M + 1%, og vil deretter følge 3M EURIBOR rate pluss ett prosentpoeng . Noteringene for EURIBOR publiseres hver ukedag, kl 11 CET.

EURIBOR er tilgjengelig med ulike løpetider, for eksempel en uke, 3 måneder og 12 måneder.

Facebook Comments