Megafon Instagram

Prostituertes rettigheter øker

En domstol i Barcelona har avgjort at de prostituerte har samme rett som alle andre arbeidstakere til å få helsetjenester, pensjoner og arbeidsledighetstrygd.

prostituertDommer Juan Agustín Maragall har avgjort bordelleiere må gi de prostituerte jobber kontrakter og også betale sine trygdeavgifter. Bakgrunnen er en inspeksjon som arbeidstilsynet har gjort i en massasjesalong som tilbød seksuelle tjenester, hvor det ble avdekket at tre prostituerte arbeidet der. Eieren hevdet at arbeiderne var selvstendig næringsdrivende (autonomo) og ikke ansatte. Men myndighetene besluttet at de var i et ansettelseslignende forhold og derfor ble eieren pålagt å betale trygdeavgift for de prostituerte.

Dommeren vedtok at eieren av massasjeinstitutt hadde krenket kvinnenes rettighetene og at bedriften (Xcenter) skulle betale trygdeavgift med tilbakevirkende kraft fra 2012. Videre at de skal få den trygghet som de har krav på i forhold til helsevesenet, pensjon og arbeidsledighetsforsikring, alt for å beskytte dem fra å bli utnyttet.

Til tross for den økonomiske krisen har sexindustrien blomstret ettersom flere kvinner har vendt seg til prostitusjon som inntektskilde – ofte i desperasjon. Rundt 39% av spanske menn innrømmer at de har brukt tjenestene til prostituerte. Det er anslått at det finnes om lag 300.000 prostituerte i Spania og Europas største bordell «Club Paradise» med 180 sexarbeidere ligger like ved den franske grensen.

Prostitusjon ble avkriminalisert i Spania i 1995, men sexarbeidere har så langt ikke blitt ansett for å ha jobb og er derfor ikke berettiget til arbeidstakerrettigheter. Men de har visse forpliktelser, i Lerida i Nord-Spania, har de blitt beordret til å bære refleksvester for å unngå trafikkulykker. Å tvinge noen til prostitusjon er ulovlig og gir mellom 2 til 4 år i fengsel, mens menneskehandel straffes med 5 til 8 års fengsel. Men menneskehandel er det på grunn av diffuse lover ofte vanskelige å føre bevis for.

prostitution-picasso

Som sikkert alle vet er prostitusjon ikke et nytt fenomen. Les Demoiselles d’Avignon av Pablo Picasso (1907). Kunstverk som finnes på Museum of Modern Art i New York.

Avgjørelsen som ble tatt av domstolen i Barcelona er ennå ikke helt endelig fordi den fortsatt kan ankes til Høyesterett i Catalonia.