Megafon Instagram

Private solcelleanlegg unngår straffeskatt

Spanske myndigheter har etter massiv motsand valgt å gå bort fra deler av den varslede skatten på private solcelleanlegg.

Foto: Hasanber, Wikimedia Commons

Foto: Hasanber, Wikimedia Commons

Selv om man skulle tro at Spania ligger perfekt til for at alle private hjem kan produsere energi fra solcellepaneler så har det tidligere blitt varslet en straffeskatt for privatpersoner som installerer egne solcellepanel med mulighet for lagring av overskuddskraft.

En slik skatt ville fordoblet tiden det tar å tjene inn investeringen for et solcelleanlegg og mange privathusholdninger har derfor valgt å gå bort fra slike planer.

Nå har imidlertid myndighetene endret på den planlagte skatten etter å ha blitt beskyldt for alt fra å være lite miljøvennlige til å være kjøpt og betalt av de store kraftprodusentene.

Husholdninger som produserer opp til 10kW vil allikevel ikke bli pålagt noen straffeskatt, men må fortsatt betale en avgift for vedlikehold av elnettet samt dekke eventuelle kostnader som elektrisistetsverkene påføres.

Solcellesystemer som ikke kan levere overskuddsenergi tilbake til det offentlige elnettet vil også slippe unna et tilkoblingsgebyr på 1000€.

På Kanariøyene, Balearene og i enklavene Ceuta og Melilla blir det egne unntak og rabatter for den planlagte solcelleskatten uavhengig av hvor stor kapasitet anleggene har.

Bakgrunnsinformasjon
Tidligere ble det varslet at privatpersoner som installerer solcellepaneler måtte betale en straffeskatt dersom de også hadde batterier som kunne lagre overskuddsenergien som ikke brukes umiddelbart. I tillegg ville ikke forbrukerne få noe igjen for eventuell overskuddselektrisitet som blir sendt ut i det offentlige strømnettet.

Myndighetene har sagt at denne skatten er ment å dekke kostnadene ved å drive og vedlikeholde det offentlige strømnettet og at privatpersoner som setter opp egne solcelleanlegg ville bli gratispassasjerer i et system der det er meningen at alle skal betale for å bruke elnettet.

I mange Europeiske land bruker myndighetene økonomiske insentiver for å få privatpersoner til å installere private solcelleanlegg.

Facebook Comments