Megafon Instagram

Politibetjent arrestert

En politimann fra Malagas Policia Local har blitt arrestert under en aksjon av politistyrken Guardia Civil, der de har avdekket et ulovlig produksjon av våpen i mannens hjem i Valladolid. Blant de om lag 100 våpnene som ble beslaglagt var flere forbudte krigsvåpen, 90 kanoner og 5500 esker med ammunisjon. I alt ni personer ble pågrepet under raidet, hovrav flere kjøpere fra blant annet Granada, Valencia og Vizcaya.