Megafon Instagram

Organtransport med hurtigtog

Spanske sykehus skal begynne å bruke AVE høyhastighetstog for å transportere organer som skal transplanteres.

ave-train

Ave lyntog, foto: Wikipedia

Hurtigtog mer pålitelig enn fly
Spanias infrastruktur og helsedepartementene er enige om at hurtigtog ofte er et bedre alternativ enn fly for å transportere organer som skal bli transplantert. Grunnen til dette er ikke økonomisk, men basert på det faktum at det er mindre risiko for forsinkelser med lyntogene enn med fly. Renfe som er togetoperatør for lyntog vil oppnevne en egen koordinator for de transporten, og dessuten vil de alltid være ledsaget av medisinsk personell fra donorsykehuset.

Spania verdensledende
Når det gjelder donasjoner per innbygger er Spania allerede verdensledende og de nyeste logistiske fremskrittene sees på som en mulighet til å først og fremst øke antall nyretransplantasjoner. «Vi så en mulighet til å kombinere ingeniørkust med vår gren av organisasjons ingeniørkunst,» sier Dr. Rafael Matesanz, direktør for den spanske Nasjonale Transplantasjonsorganisasjonen (ONT).

I fjor ble det gjennomført 4360 (♥) organtransplantasjoner i Spania som er lik 36 per million innbyggere. I USA og i Frankrike er tallet 26, er Storbritannias tall for 2013 (2014 mangler) 26. Det som er imponerende i denne sammenhengen er at til tross for den økonomiske krisen og kutt i kostnadene for helsetjenester, har antall transplantasjoner i Spania økt år etter år.

I Norge ble det foretatt 456 transplantasjoner i fjor, i Sverige 814 og i Danmark 357 organtransplantasjoner det samme året.

operation

Alle tall ovenfor er relatert til organtransplantasjoner. I tillegg til dette, har det åpenbart vært utført transplantasjon av vev, men det er ikke berørt i denne artikkelen.