Megafon Instagram

Omstridt sikkerhetslov vedtatt

Regjeringspartiet PP brukte i kongressen sin majoritet til å banke igjennom sikkerhetsloven, «Ley de Seguridad Ciudadana», som gir politiet utvidet myndighet til å gripe inn overfor demonstranter.

Sikkerhetslov i Spania

Venstrekoalisjonen Izquierda Plural protesterer mot loven i kongressen. Foto: Elpaís TV

En samlet opposisjon har uttalt at dette knebler ytringsfriheten i Spania. Loven har fått massiv kritikk både innad i Spania og fra Amnesty International og 80% av spanjolene er i mot loven.

Det opprinnelige lovforslaget var mye strengere enn den loven som til slutt ble vedtatt og tillot blant annet høye bøter til demonstranter som bar plakater som var skadelige for Spania eller regionene. Da det opprinnelige lovforslaget ble lagt frem i november 2013 ble det umiddelbart beskrevet som et skreddersydd verktøy for å slå ned på sosial uro og opptøyer som oppstår på grunn av måten regjeringen håndterer finanskrisen. Europarådets menneskerettskommissær Nils Muižnieks påpekte senere at man ikke kan legge skylden over på borgerne når det oppstår sosiale problemer som er trigget av den økonomiske krisen.

«Denne loven tar oss tilbake til politistaten og det er ikke nødvendig», sier sosialisten Antonio Trevín. Medlemmer av venstrekoalisjonen «Izquierda Plural» protesterte mot loven ved å bære hvite munnbind i kongressen.

Loven skal nå behandles i senatet før den blir rettskraftig.