Megafon Instagram

Olivener blir til varme og elektrisitet

Under produksjon av olivenolje, blir det en enorm mengde giftig avfall til overs, men nå finnes det et fullt funksjonelt anlegg i Spania som eliminerer avfallsproblemet.

Carina Lagergren. Foto: KTH

Carina Lagergren. Foto: Kungliga Tekniska högskolan

Det behøves ca 6 kg oliven for å produsere en liter olivenolje og fordi Spania er rangert som verdens største eksportør av olivenolje, blir det naturligvis noen restprodukter. Fra et globalt perspektiv er verdens produksjon av olivenolje mellom 2,5 og 3,1 millioner tonn, ifølge Landbruksverket.

Forsker ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Carina Lagergren, som er senior universitetslektor ved Institutt for Anvendt Elektrokjemi er den som er ansvarlig for forskningsprosjektet «Biogas2PEMFC». Forskningsprosjektet er finansiert av EU og i tillegg til KTH er også Powercell Sweden AB, Helbio (Hellas), Idener, Leitat, Faeca, Ingenostrum (alle fire fra Spania) og Marches Biogass Ltd (UK) og KTH-doktorgradsstudent Yasna Acevedo Gomez involvert.

De har nå satt opp et testanlegg i fellesskap med San Isidro de Lojas olivenoljefabrikk, som ligger i Loja (Granada) som ligger mellom Malaga og Granada.

oliven-transportband

Fra olivenoljeproduksjonen. Foto: Kungliga Tekniska högskolan

I dag produserer anlegget rundt 2 kilowatt strøm, men det er planer fra fabrikkens side om å øke kapasiteten til 200 kilowatt, noe som ville dekke halvparten av olivenoljefabrikkens forbruk. Det er fullt mulig å ha 50% virkningsgrad fra brenselcellen, dvs. å omdanne 50% av den bundne energien til elektrisitet, sier Carina Lagergren.

Slik virker det
Man starter med å legge avfallet i en tank, der avfallet dekomponeres og brytes ned til biogass, som består av metan, karbondioksyd og svovelforbindelser. I det neste trinnetet omdannes biogass til  kun hydrogen og karbondioksid som deretter brukes i en brenselcelle. Når oksygen innføres i brenselcellen reagerer med hydrogengassen og dermed skapes både varme og elektrisitet.

Prosessen ødelegger helt det toksiske avfallet og restene kan trygt tilbakeføres til naturen som jordforbedringsmiddel. Frem til i dag har avfallet bare blitt lagret i store dammer, der mengdene hele tiden har vokst. For dette prosjektet har det viktigste vært å finne en løsning på avfallsproblemet, en måte å håndtere store mengder biprodukter fra olivenoljeproduksjonen, sier Carina Lagergren. (Avfallet brukes også ofte som dyrefôr, red. merknad).

Fakta om San Isidro de Lojas
Kooperativet ble grunnlagt i 1958 og har i dag over 950 medlemmer som med sine avlinger til sammen produserer over 30 millioner kg oliven. Kooperativets olivenoljefabrikk produserer rundt 6,5 millioner liter olivenolje av meget høy klasse. I tillegg produserer de mer enn 600.000 kilo grønn asparges.

 

oliven

Oliven klare for innhøsting. Foto: J.Erixon