Megafon Instagram

Nye trafikkregler i Spania

Trafikk i Spania

Foto: istockphoto.com

Den spanske kongressen har vedtatt en rekke nye forskrifter om motorferdsel og syklister på de spanske veiene. Selv fotgjengere er omfattet av den nye loven. De nye reglene omfatter alt fra fartsgrensene til forsøpling og utrykningskjøretøyer. Her er noen av de nye reglene:

Hjelm obligatorisk for syklister under 16 år. Foreldre til et barn som ikke har hjelm kan få en bot på 200 Euro.

Små barn får ikke sitte i forsetet. Førere som har barn lavere enn 135cm meter i forsetet kan få en bot på 200 Euro, med mindre alle andre seter er okkupert av like små eller mindre barn eller bilen ikke har bakseter. For drosjer gjelder de samme reglene, men det er foreldrene – ikke taxisjåføren – som holdes ansvarlig.

Høyere bøter for fyllekjøring. Boten er økt til 1.000 Euro for alle som kjører under påvirkning av alkohol med mer enn 0,8 promille. Hvis lovbruddet blir gjentatt i løpet av samme år heves beløpet til 2000 Euro.

Bøter for kjøring under påvirkning av narkotika. Også her er boten på 1.000 Euro og under den nye loven er det tilstrekkelig at en spytt-test viser tilstedeværelsen av narkotika i kroppen. Det behøver ikke å bevises at stoffet påvirker personens evne til å kjøre bil. Unntaket er reseptbelagte medisiner.

Alkohol – og narkotika tester for fotgjengere. Fotgjengere blir tatt for brudd på trafikkreglene vil bli avkrevet en alkohol-og narkotikatest. Dette er uavhengig av om de har forårsaket eller vært involvert i en ulykke eller ikke.

Nye fartsgrenser. Den nåværende tillatte topphastigheten er 120 km/t på motorveier. Det er planlagt å øke det til 130 km / t på enkelte strekninger, noe som forventes å gå gjennom i juni. Bøter for overskridelser av fartsgrensen er fra 100 Euro (og oppover 121-150km/t).

Ingen hastighetsregler for sykler på bilvei. Denne reformen er laget til fordel for syklister på bilveier i urbane områder. Så langt har det ikke vært lov til å sykle med en hastighet som var lavere enn 50% av det maksimale. Dette har resultert i et dilemma for syklister f.eks Cuesta de la Vega, Madrid, hvor en bratt motbakke gir syklister problemer med å klare 25 km/t. Motorveier er fremdeles ikke tillatt for syklister.

Forbud mot detektorer og blokkere for fotobokser. Den nye loven forbyr spesifikt disse enhetene i bilene. Bilførere som bruker detektorene kan få en bot på 200 Euro og får tre prikker på førerkortet. Når det gjelder blokkere er tilfelle mer alvorlig. En bot på 6.000 Euro og hele seks prikker tapt på førerkortet. Førere som har GPS med integrert fotoboksvarsler må deaktivere denne funksjonen. Kun systemer basert på databaser på plassering av kameraene vil bli tillatt.

Utenlandske statsborgere må registrere sine kjøretøyer. Tidligere var ikke dette obligatorisk, så nå vil det bli lettere å kreve inspeksjoner og samt utstede og kreve inn bøter.

Forsøpling. Å kaste søppel av noe slag på veien vil gi høye bøter.

Politiet kan bøtelegge et kjøretøy uten å stoppe det. Hvis politiet er opptatt med en annen sak og observerer et kjøretøy utføre en ulovlig handling kan de skrive ut boten på stedet, uten å måtte ta opp jakten på sjåføren.

Sjåfører holdes ansvarlig for viltulykker. Det ble tidligere antatt at sjåføren kun var skyldig hvis vedkommende kjørte uvørent eller ulovlig, og at staten eller grunneier var ansvarlig. Under den nye loven, er det føreren som anses som ansvarlig for ulykken med mindre det kan påvises at dyret løp inn i veien på grunn av jakten avholdt i løpet av dagen eller innen 12 timer siden jakten ble avholdt. Staten vil bare bli holdt ansvarlig dersom det ikke er riktig varselsskilt eller dersom viltgjerdet er ødelagt. I praksis betyr dette at en sjåfør som er involvert i en viltulykke ikke kan forvente noen form for kompensasjon, selv om ulykken er så ille at vedkommene dør eller blir alvorlig skadet.

50% rabatt på böter. En rabatt på hele 50% blir gitt dersom boten betales tidlig. Fristen er økt fra 15 til 20 dager.

Forbud mot å kjøre usikre biler til andre land. Dette er en tilpasning til FNs erklæring om trafikksikkerhet (United Nations ‘Global Plan for tiåret handlingsprogrammet for trafikksikkerhet 2011-2020).

Bergningsbiler får prioritet på veien. Bergningsbiler på vei for å redde bilister vil ha de samme rettighetene til prioritet som ambulanser og bør vurderes slik.

Facebook Comments