Megafon Instagram

Ny og strengere abortlov blir ikke iverksatt

President-Mariano Rajoy Brey

President Mariano Rajoy
Foto: Wikipedia

Planene om en ny abortlov som bare tillater abort ved tilfelle av voldtekt eller ved fare for morens helse har blitt stanset av statsminister Mariano Rajoy. Forslaget til den nye abortloven møtte bred politisk motstand til og med blant Rajoys egne partifeller, selv om dette var en del av valgkampen i 2011. Lovforslaget har ført til massive gatedemonstrasjoner i Spania. Etter at det ble kjent at loven er stoppet demonstrerte abortmotstandere i Madrid med budskap om at dagens abortlov fører til for mange aborter.

I dag er abort lovlig i Spania frem til 14 uker i svangerskapet. Spania er et katolsk land og abort ble første gang tillatt i 1985 men da kun i voldektstilfeller eller ved fare for barnets eller morens helse. En av de største kontroversene ved den planlagte reformen var at abort ikke skulle tillates i tilfeller ved alvorlige abnormaliteter hos fosteret.

Justisminister Alberto Ruiz-Gallardon som er arkitekten bak det omstridte lovforslaget meldte sin avgang like etter at det ble kjent av loven ikke vil bli satt ut i livet.Han forlater politikken etter en 30 år lang karriere.

Rajoy fortalte pressen at dette var den mest fornuftige belsutningen og man i stedet for et forbud skal jobbe for å få 16 og 17 åringer til ikke å ta abort uten foreldrenes samtykke.

Facebook Comments