Megafon Instagram

Nye regler for servering av olivenolje i EU

Oliven

Foto: istockphoto.com

EU-byråkratene har vedtatt en ny lov som bestemmer at olivenolje ikke lenger kan serveres i de tradisjonelle glassflaskene som sannsynligvis har blitt brukt gjennom århundrer langs middelhavet.

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2014 og fra da av skal all olivenolje serveres fra forseglede flasker som ikke kan gjenvinnes melder Aftenposten. Loven skal visstnok være laget for å hindre at restauranter og kafeer serverer forurenset, fortynnet eller gjenbrukt oliveolje. 15 av de 27 medlemslandene stemte for den nye loven.

Loven har blitt mottatt med blandede reaksjoner og mange mener nok at det finnes mange viktigere ting å bestemme over i en region som er dypt rammet av økonomisk utrygghet og store lån som skal håndteres.

På den ene siden påberoper EU seg at de skal ta vare på folks helse ved å bestemme hvordan konsumenter skal få servert sin olivenolje, mens det ironiske er at det samme EU har påtvunget flere land alvorlige kutt i offentlige budsjetter som har direkte innvirkning på folks helse i de samme landene. I Spania førte kuttpolitikken blant annet til at mange apoteker ikke hadde tilgang på livsnødvendige medisiner, og mange borgere i de hardest rammede EU-landene har ikke hatt råd til medisiner etter at finanskrisen inntraff.

For de som har irritert seg over at olivenoljen serveres i fettede glassflasker og som gjerne innheholder noen døde fluer som ligger og dupper på toppen av oljen, så er dette gode nyheter.

Facebook Comments