Megafon Instagram

Ny lov katastrofal for avisene

En ny studie viser at den såkalte «Google tax loven» som trådte i kraft i januar 2015 har ført til store tap for spanske aviser

Lovene som ble innført krevde at man skulle betale for å lenke til intellektuelt innhold enten i form av en enkelt lenke eller en lenke med et utdrag. Google valgte å legge ned sin nyhetstjeneste google news i Spania på grunn av de nye lovene, noe som har ført til en drastisk nedgang for internettrafikken for alle spanske avisers websider.

Studien er tilgjengelig i sin helhet her (pdf), og er bestilt av spanske utgivere. Studien konkluderer med at det ikke finnes noe god begrunnelse for den nye avgiften. Rapporten konkluderer også med at folk leser flere nyheter når de har tilgang til en nyhetsindekseringstjeneste som google news.

På kort sikt taper avisbransjen 10 millioner € på grunn av redusert trafikk til sine websider og det er de minste avisene som blir hardest rammet. Studien avdekker at dersom lesere har tilgang til en nyhetsfeed som for eksempel google news kan tilby så leser man flere nyheter, selv om man har muligheten til kun å lese et resyme av nyhetene uten å klikke seg inn på selve artikkelen.

Til forskjell fra lignende lover som ble innført i Tyskland og Belgia, så gir ikke den spanske loven mediehusene noen mulighet til å reservere seg fra loven. Alle søkemotorer som vil lenke til intellektuelt innhold med eller uten et nyhetsresymé må betale en skatt til utgiveren. Skatten skal kreves inn av en organisasjon kalt CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos). Brudd på loven kan straffes med bøter på flere hundre tusen euro.

Vi har tidligere skrevet om denne loven like før den trådte i kraft:
http://www.megafon.net/nyheter/ny-spansk-lov-om-opphavsrett/

(artikkelen fortsetter under bildet)

google-news

Eksempel på nyhetssøk via Google News. Skjermdump.

Da loven ble innført var det mange røster som talte i mot. Nå flommer debattfeltene i ulike nettaviser over av satiriske kommentar. De fleste kommentarene er av typen «Dette visste vi kom til å skje». En bruker som kaller seg «Baron von Robber» gir følgende beskrivelse av hva som har skjedd: «Avisbransjen sa til myndighetene: Vi krever en lov som gir oss rett til å skyte oss selv i foten. Myndighetene svarte: Vær så god». En annen bruker som kaller seg Lily Liliaceae skriver «Dette er det som skjer når store (og som regel korrupte) bdrifter får bestemme. De små bedriftene lider og all konkurranse blir kvelt».

Så gjenstår det å se hvordan mediehusene reagerer på den nye undersøkelsen og om de ønsker å beholde den nye loven og om de eventuelt greier å avskaffe loven dersom de ønsker det.