Megafon Instagram

Ni nye trafikkregler som påvirker alle trafikanter i Spania

Trafikk i Spania

Foto: istockphoto.com

De nye trafikkreglene i Spania påvirker alle trafikanter. De nye bestemmelsenen om sjåfører, syklister og fotgjengere har møtt både kritikk og ros, men nå er det ingen vei tilbake. Så langt er det ikke mulig å si med sikkerhet når disse lovene og forskriftene trer i kraft, men nedenfor er de ni største endringene.

Hastighet
Den mest kontroversielle trafikkregelen omfatter en økning i maksimal hastighet på 120 km / t til 130. Denne hastigheten vil imidlertid være begrenset til visse strekninger, og avhenger av vær-og føreforhold. Det vil være transportverket, Jefatura Central de Trafico, som tar beslutninger om hvor og når denne hastighetene innføres.

På veger som måler 6,5 meter eller mer i bredden reduseres hastighet fra 100 km / t til 90. De veiene som er smalere og har en kontinuerlig linje som skiller motgående trafikk vil hastigheten være 70, og 50 på veiene der linjen ikke eksisterer.

I byene, hvor fartsgrensen i dag er 50 km/t, vil den nye fartsgrense bil 30 km/t.

Syklister
Den endringen som har møtt mest kritikk er beslutningen om at det vil være obligatorisk for alle syklister å bruke hjelm. Syklister vil også få lov til å sykle på fortau bredere enn tre meter, og i motgående trafikk på gate som har en fartsgrense på 30 km/t. Det vil også være tillatt for syklister å bruke tilhenger.

Sikkerhetsbelter
Unntatt ved rygging og parkering vil bilbeltet være obligatorisk for sjåfører i alle typer kjøretøy.

Barnestoler
Barn under 1,35 cm må sitte i baksetet, og barn under 4 år som sitter i barnesete må sitte vendt mot kjøreretningen. Denne regelen gjelder kun barnestoler som kan vendes mot kjøreretningen. Stoler som ikke kan vendes mot kjøreretningen skal brukes som vanlig, dvs at barnet sitter i kjøreretningen.

Radarvarslere
Det blir forbud gadgets som varlser om radarkontroller. Forbudet omfatter ikke en GPS-systemer som viser viser de samme fotobokser som kan sees på DGT sine websider.

Narkotika
Spyttest innføres for å oppdage ruspåvirkede sjåfører.

Fotgjengere
Fotgjengere vil ikke lenger måtte gå på høyre side av veien i samsvar med trafikken.

Forbikjøring
Kjøretøy på to hjul har lov til å kjøre forbi biler som står stille på rødt lys før de kommer til stopplinjen.

Campingbiler
Nå er parkering av cmapingbiler kun begrenset til kjøretøyets størrelse og vekt, akkurat som alle andre slags kjøretøy.