Megafon Instagram

Nesten 3000 skolebarn i Barcelona er underernærte

Spanske skolebarn

Foto: istockphoto.com

Forekomsten av underernærte barn er en realitet i katalanske skoler, og regjeringen forbereder nå en plan for å håndtere de mest presserende sakene.

En fare for barnas helse

Bystyret sendte i desember i fjor ut et skjema til 500 offentlige og private skoler i byen for å finne ut omfanget av problemet. Det ble oppdaget at 2865 barn led av dårlig kosthold og samtidig vitner lærer om det i løpet av de to siste årene har vært alvorlige tilfeller hvor barn har besvimt på skolen og blitt hentet av ambulanse som følge av underernæring. Faresignalene er mange. Elevenes skolegang blir betydelig påvirket av dårlig kosthold, de er ofte trøtte, uoppmerksom og har lite energi​​. Men de aller mest påfallende varselsignalene er barn som småspiser på matrestene som ligger igjen i kantinen og barn som ber sine medelever om mat.

Hjelpen er på vei

Resultatene av skjemaet ble gjennomgått av den kommunale sosialtjenesten, og det viste seg at en stor del av barna ikke får den hjelpen de trenger. Derfor har man nå i enkelte tilfeller bidratt til en del av matpengene, og i andre tilfeller har det fått et kontant tilskudd til familier som ikke kunne kjøpe mat til husstanden. Krisen har fått konsekvenser, spesielt blant de yngste, og foruten sosialetjenesten har organisasjoner som Røde Kors opprettet midler til å ta over der skolene ikke kan bistå.

Ikke bare i Barcelona

Denne problemstillingen er gjeldene også i andre kommuner i Spania. I Andalusia har man iverksatt en plan som tar sikte på å hjelpe til med de daglige tre måltider til vanskeligstilte elever. På Kanariøyene ble  matstipendiet øket etter at man oppdaget at 12.000 familier ikke hadde råd til å betale for skolemat. De tilbyr også 8000 gratis måltider i løpet av sommeren.

Facebook Comments