Megafon Instagram

Mulig gjenforening med Spania

I Puerto Rico er det nå en bevegelse for løsrivelse fra USA og for gjenforening med Spania

Puerto Ricos flagg

Puerto Ricos flagg
Foto: Wikipedia

Puerto Rico Reunification with Spain (MRE)» ble stiftet i 2013, men holdt et stiftelsesmøte 1. september i år. Grunnleggeren José Nieves er en 42 år gammel kriminolog og sikkerhetsvakt og offisielt i dag består gruppen av ca 40 personer. Men populariteten er økende for ideen om at Puerto Rico bør bli Spanias attende autonome region.

Bevegelsen startet etter en folkeavstemning i november 2012, da det ble spurt om hvorvidt velgerne var fornøyd med dagens status som et selvstyrt territorium av USA. Til dette spørsmålet svarte 54% at de var misfornøyd med dagens status. Det andre spørsmålet var statusen som ble foretrukket av de ca 1,3 millioner velgere. Svaret på dette spørsmålet var svært blandet, men de fleste ønsker ikke å forbli en koloni og hele 500.000 stemte blankt.

MRE Møte

MRE Møte
Foto: MRE

Puerto Rico var en spansk koloni for mer enn 400 år, og ble avstått til USA etter den spansk-amerikanske krigen i 1898. USA invaderte Puerto Rico den 25. juli 1898 i Guanica Bay under kommando av general Nelson A. Miles som deretter tvang den spanske guvernøren til å gå av. For å lykkes i å frigjøre seg må bevegelsen få Paris-traktaten fra 1898 annullert, noe som de tror kan være mulig siden det ikke var noen representant fra myndighetene i Puerto Rico til stede da traktaten ble signert. MRE planlegger å ta saken til Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

MRE har også startet en blogg, hvor de hevder at 95% av kommentarene er positive til bevegelsens mål. Det neste trinnet er å holde en stor kongress for å utarbeide retningslinjer for fremtiden, vil de da også utpeke en «utenriksminister».

José Nieves mener at til tross for den økonomiske krisen i Spania, vil det være økonomisk gunstig å bli med Spania. For det første er euroen verdt mer enn dollaren slik at importerte varer blir billigere. For det andre vil de kvitte seg med Jones Act lovene (Merchant Marine Act of 1920) som kompliserer handel med andre latinamerikanske land. Men han påpeker også at den viktigste grunnen er at de virkelig er spanjoler og ønsker å «komme hjem».

Kilder: MRE, PanAmPost, Radio Intereconomia, Free Republic och Caribean Business