Megafon Instagram

Minstelønnen heves

Regjeringen har besluttet å heve den lovfestede minstelønnen i Spania med 1%, men det er svært store forskjeller i Europa.

minimumslonn-euroDen høyeste minstelønnen har Luxembourg med sine € 1.923 og den laveste er i Bulgaria hvor man kan overleve på € 184 i måneden. Ifølge de siste dataene fra Eurostat, er det fremfor alt store forskjeller mellom Nord og Sør. Spanias minstelønn heves nå til € 655,08.

De fleste land i EU har en lovfestet minstelønn (22 land), mens det mangler informasjon fra Finland, Sverige, Italia, Kypros, Danmark og Østerrike. Når det gjelder Sverige, Finland og Danmark så finnes det ingen lovfestet minstelønn, men dette fremforhandles mellom partene i arbeidslivet og det samme gjelder for Norge.

Lavtlønnsland med mindre enn 500 euro i måneden

 • Bulgaria 184
 • Romania 218
 • Litauen 300
 • Tsjekkia 332
 • Ungarn 333
 • Latvia 360
 • Slovakia 380
 • Estland 390
 • Kroatia 396
 • Polen 410

Den midterste gruppen med lønn mellom 500 og 1.000 euro per måned

 • Portugal 589
 • Spania 655,08 (se merknad nedenfor)
 • Hellas 684
 • Malta 720
 • Slovenia 791

Høytlønnsgruppen med over 1.000 Euro i måneden

 • UK 1.379
 • Frankrike 1.458
 • Irland 1.462
 • Tyskland 1.473
 • Belgia og Nederland 1.502
 • Luxembourg 1.923

NB

Fordi vi skriver fra et norsk perspektiv, bør vi også nevne at lønningene ovenfor er basert på tolvmånederslønn, men at det i enkelte land kan være mer enn 12 månedslønner. I Spanias tilfelle får mange ansatte 14 lønnsutbetalinger per år. Det kan også nevnes at vår sørlige nabo Marokkos minstelønn er 9,66 DH per time, tilsvarende en månedslønn på rundt 219 Euro, og det er den nest høyeste i Afrika. Bare Sør-Afrika ligger høyere. Alle de ovennevnte lønningene er brutto lønn før skatt.