Megafon Instagram

Mer enn 500 jobbet uten kontrakt

En rekke kontroller på Costa del Sols barer, restauranter, nattklubber og chiringuitoer denne sommeren resulterte i 458 bøter for arbeidsplasser som hadde ansatte uten arbeidskontrakt.

En kelner som jobber under Feria de Málaga 2014

En kelner som jobber under Feria de Málaga 2014

Nærmere 1.400 kontroller ble gjennomført og bøtene utgjorde til sammen 1,7 millioner euro som ble gitt for å ha ansatte uten kontrakt eller dersom ansatte ikke fikk overtidsbetalt. Det er kjent at arbeidsplasser leier inn ekstra personell når det er større arrangement som skal avikles, men det er ikke bestandig ekstrahjelpene jobber under lovlige forhold. Kontrollene var også rettet mot bryllupsarrangement, dåp og lokale feriaer.

I følge spansk lov er boten for å ansette noen uten kontrakt på 3.126 €. I 42 tilfeller avdekket personer som jobbet uten kontrakt også mottok arbeidsledighetstrygd. I disse tilfellene fikk arbeidsgiver en bot på 10.000 € mens de «ansatte» ble bedt om å tilbakebetale beløpet som de urettmessig hadde fått utbetalt.

Det antas at den svarte økonomien i Malaga-provinsen er økende og fagforeningene ber om at kontrollene intensiveres slik at bedriftene kan konkurrere på like vilkår.

Facebook Comments