Megafon Instagram

Lurespørsmål hos Registro Civil

«Hvilken elv renner mellom Barcelona og Madrid?», eller «Definer artikkel 149 i den spanske gunnloven». Dette er spørsmålene du kan risikere å måtte svare på dersom du søker om spansk statsborgerskap. Svaret på det første spørsmålet er: Det renner ingen elv mellom Barcelona og Madrid.

ministerio de justicia madrid

Registro Civil sorterer under justisdepartementet.

Utlendinger som søker om spansk statsborgerskap har den siste tiden blitt møtt med en egen test som skal avdekke i hvor stor grad man er blitt integrert i det spanske samfunnet.

Blant spørsmålene som stilles er det også egne lurespørsmål, som for eksempel «Hvem bestemmer over et barns utdannelse – moren eller faren» eller «Hvilke skatter må utlendinger i Spania betale». Måten det siste spørsmålet er formulert på indikerer at utlendinger betaler en ekstra skatt, noe som ikke stemmer.

Spansk lov sier ingenting om at man må i gjennom en test for å søke spansk statsborgerskap, men derimot sier loven at myndighetene skal sjekke hvor godt intergrert søkerne er i landet. Dommerne som er ansvarlige for Registro Civil i enkelte provinser har dermed innført disse testene som spenner over et vidt spekter av fagfelt slik som: Historie, Kultur, Språk, Geografi og hvordan den Spanske staten er organisert. Prøvene består vanligvis av mellom 10 og 15 spørsmål og av og til er det også lurespørsmål med.

Her er noen eksempler på spørsmålene fra testene som ikke er lurespørsmål.
-Hva er ADIF
-Hva er Presens Indikativ formen av verbet «Å høre» – «Oir»
-Forklar hva rettene «tortilla de patatas», «cocido madrileño» og «paella valenciana» består av
-Nevn 5 spanske konger
-Siden når har Madrid vært hovedstaden i Spania
-Nevn 3 regioner i Spania som kun består av 1 provins
-Hvilke provinser består Andalucia av
-Hva heter generalsekretæren i Podemos
-Hvor ligger Cádiz, Pamplona og Oviedo
-Hva heter prinsessen av Asturias
-Når er grunnlovsdagen
-Nevn 3 spanske romaner som du har lest
-Nevn 3 spanske forfattere fra etterkrigstiden
-Når holdes lokalvalgene
-Nevn 5 byer i Nord-Spania og 5 byer i Sør-Spania

Testene har blitt dårlig mottatt blant de som til daglig jobber med innvandrere som søker om spansk statsborgerskap. Olga Hernández, som er medlem av la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE), forteller til avisen El Pais at hun har laget svar på 200 spørsmål som kan hjelpe søkerne til å klare testen.

Mange av søkerne stryker på testene gang på gang. Disse spørsmålene er ikke egnet til å fortelle om en person er integrert i det spanske samfunnet. Olga Hernández lurer også på hvordan spanjoler ville klart seg i disse testene.

I tillegg til prøvene blir søkernes grad av integrering evaluert gjennom spørsmål som
-Hvem tilbringer du mest sammen med – spanjoler eller venner fra samme land som deg?
-Hvorfor bor du i Spania?
-Hva kan du bidra med til dette landet?

I 2013 foreslo regjeringen å lage en nasjonal test for alle som søker om spansk statsborgerskap. Forslaget diskuteres fortsatt mellom justisdepartementet og utdanningsdepartementet.