Megafon Instagram

Lengre pappaperm i Spania

Den spanske kongressen har stemt for å utvide farspermisjonen fra 13 dager til 16 uker. Dermed får nybakte fedre i Spania krav på like lang fødselspermisjon som mødrene.

Foto: Nevit Dilmen, Wikimedia Commons

Foto: Nevit Dilmen, Wikimedia Commons

Den nåværende loven gir spanske mødre rett til 16 ukers permisjon med lønn, hvorav inntil 10 uker kan overføres til fedrene. Etter 16 uker har mødrene krav på ett års permisjon uten lønn.

Forslaget om å forlenge pappapermisjonen har vært diskutert blant forskjellige politiske partier siden 2009, men det var Podemos som til slutt fikk denne saken igjennom under argumentet om at den nåværende loven var kjønnsdiskriminerende.

Både Partido Popular og Ciudadanos avstod fra å stemme. Ciudadanos mente at lovforslaget ikke gikk langt nok og vil heller at mødrene skulle ha krav på 8 ukers betalt fødselspermisjon med en mulighet for ytterligere 10 uker som kan deles mellom mor eller far.

Facebook Comments