Megafon Instagram

Legeflukt fra Andalucia

Mer enn 300 leger fra Andalucia har besluttet å søke jobb utenlands eller i andre regioner i Spania i år. Årsaken til legeflukten er bedre lønnsvilkår og større mulighet for å få heltidskontrakt.

Lege Spania

Foto: istockphoto.com

Alle spanske leger har en grunnlønn på 1050€ per måned, mens betalingen for ekstra arbeid varierer stort i fra region til region. I Andalucia mottar leger 9€ per ekstra time de jobber, mens i Murcia får legene 12€ per ekstra arbeidstime. I tillegg er det utbredt bruk av deltidskontrakter i Andalucia, noe som gjør det vanskeligere å beholde leger i Andalucia-provinsen.

De fleste legene som flytter til andre Regioner velger Madrid eller Castilla La Mancha, mens de fleste som flytter utenlands velger å emigrere til UK, Frankrike eller Tyskland.

Facebook Comments