Megafon Instagram

Kriminaliteten går ned i Spania

For fjerde år på rad synker kriminaliteten i Spania. Årsaken anses å være at politiet har fått mer ressurser og at de er mer synlige på veier og gater.

Grupo Rural de Seguridad (G.R.S.) – Guardia Civil. Foto: Oscar in the middle.

Grupo Rural de Seguridad (G.R.S.) – Guardia Civil. Foto: Oscar in the middle.

En fersk statistikk fra det spanske innenriksdepartementet viser at antallet registrerte lovbrudd i løpet av årets ni første måneder falt med to prosent, sammenlignet med den samme perioden i fjor.

I løpet av perioden 1. januar til 1. oktober i år ble det registrert 1.540.861 forbrytelser i Spania, og det er 45 000 færre enn for samme periode i 2014. Ser man på antall forbrytelser per 1000 innbyggere, blir det 43,8 – noe som i internasjonal målestokk er en svært lavt tall.

Spesielt antallet drap falt drastisk og har gått ned 10,8%. Ellers har tyverier fra boliger falt med 8,8 prosent, blityveri falt med 7,5 prosent og antallet ran har gått ned med 5,7 prosent.

Statistikken bygger på data fra National Police Corps, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra og Policía Foral de Navarro og Policia Local som har samlet statistikk fra spanske byer med mer enn 50.000 innbyggere og øyene Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Ibiza, Formentera, Mallorca og Menorca.

Her kommer en utdyping av en provins – Malaga

Kriminaliteten i Malaga-provinsen har falt til et rekordlavt nivå. 2004 var det første året hvor det ble samlet en skikkelig statistikk i provinsen, og tallet er nå den laveste siden da – 47,3 forbrytelser per tusen innbyggere. Alle typer av lovbrudd har gått ned med unntak tyveri av motorkjøretøy, der er det i stedet en økning på 11%.

Hvis man ser på de større kommunene i Málagaprovinsen så har kriminaliteten gått ned i Malaga, Fuengirola, Benalmádena, Estepona og Mijas. Den er på et uendret nivå i Torremolinos og Vélez, mens den eneste store kommunen som viser en økning er Marbella. I Marbella er det registrert en økning på 5,5% og spesielt utmerker narkotikahandelen seg der, med en økning på 12,3%.

Policía Municipal de Madrid, det lokale politiet i Madrid. Foto: Madrid utrykningskjøretøy.

Policía Municipal de Madrid, det lokale politiet i Madrid. Foto: Madrid utrykningskjøretøy.

Politiorganisasjonen i Spania

Politiet i Spania er organisert i to og noen ganger tre nivåer, nasjonale, regionale og kommunale politistyrker. Hovedansvaret for politiet ligger hos de nasjonale politistyrkene Policia Nacional og Guardia Civil, de har litt forskjellige oppgaver som noen ganger overlapper hverandre. Noen av de autonome regionene har også regionale politistyrker med stor makt. Noen andre regioner har enheter av den nasjonale sivile politistyrken avdelt som regionalt politi og er underordnet de regionale myndighetene. Det kommunale Politiet (Policia Local / Policía Municipal) finnes i de fleste kommuner, men har begrensede arbeidsoppgaver som i hovedsak dreier seg om transport i byområdene, småkriminalitet og ordensforstyrrelser. Det er også flere spesialstyrker f.eks Tollkriminalitetsenheten.