Megafon Instagram

Kjempemuslinger rammes av massedød

Kjempemuslingen Nacra finnes bare i Middelhavet og bidrar til en økning av økosystemets biologiske mangfold og artsrikdom.

Nacra. Foto: Hectonichus, Wikipedia

Landbruksdepartementet og Fiskeridirektoratet, de autonome regionene i Middelhavet og flere forskningssentre har i et møte blitt enige om nødvendige tiltak for å hindre utryddelse av muslingen Nacra (Pinna nobilis).

Muslingen kan nå en maksimal lengde på 120 cm og er betraktet som en strukturerende art, fordi den kan skape nye habitat og genererer en økning i artsrikdommen og mangfoldet i økosystemer der hvor den finnes. Blant annet lever muslingen i symbiose med et lite krepsdyr som bor inni skjellet. Når krepsen oppdager fare, varsler det muslingen ved å klype det, hvorpå skjellet lukker seg og dermed beskyttes både skjellet og krepsen mot farer.

Nacra har lenge vært en kritisk truet art og er følsom for forurensing og skader på skjellet. Skjellene blir skadet av både trålere og båtankere men også en reduksjon av sjøgress i middelhavet er med på å svekke bestanden. Byssustrådene fra skjellene ble i tidligere tider brukt til å fremstille en eksklusiv og spesielt vakker type av silke som kalles for sjøsilke.

I siste månedene vært stor dødelighet blant Nacra i Almería, Murcia, Torrevieja, Ibiza og Formentera. Denne massedøden har nå spredd seg langs den spanske middelhavskysten og i dag påvirkes bestander langs av kysten av Andalusia, Murcia, Valencia og Balearene, slik at det nå bare er bestandene nord for elven Ebro i Katalunia som regnes som levedyktige.

Prøver som har blitt tatt i Andalucia, Balearene og Valencia har avdekket en parasitt av typen av Haplosporios, som regnes som hovedårsaken til massedøden blant muslingene.

På møtet var det enighet om å redde de skjellene fra den katalanske kysten, som ennå ikke har blitt påvirket av parasittene, for dermed å redde det genetisk reservoaret. Skjellene skal flyttes til spesialiserte sentre og fasiliteter i der man vil fortsette sette i gang et avlsprogram. Videre vil man studere parasitten og spore opp individer som har overlevd parasitten.

Sjøsilke

Byssustråder som brukes til å lage sjøsilke. Foto: John Hill, Wikipedia

Byssustrådene fra Nacra har  frem til århundreskiftet vært brukt til å fremstille en eksklusiv silke som er enda finere enn silken fra silkelarvene.

Sjøsilke har vært høyt verdsatt opp gjennom tidene og nevnes i gamle egyptiske, persiske, arabiske, greske, romerske og kinesiske skrifter.

På grunn av den reduserte bestanden, er det i dag kun noen få kvinner på øya Sant’Antioco nær Sardinia som driver med denne type silkeproduksjon. Kvinnene høster byssustrådene uten å skade muslingene.

Silken er svært lett og varm og kan farges med sitronjuice og krydder for å få en helt spesiell gyllen farge som aldri blekner.

Hanske fra 1800 tallet laget av sjøsilke. Foto: John Hill, Wikipedia

 

Facebook Comments