Megafon Instagram

Kanariøyene kan bli nytt oljefelt

Regjeringen autoriserer Repsol til å bore etter olje på Kanariøyene.

Oljeplattform

Foto: Wikipedia

Industridepartementet har gitt Repsol tillatelse til å lage opp til tre letebrønner for olje i farvannet mellom Kanariøyene og Marokko. Boringen vil bli gjort utenfor Fuerteventura og Lanzarote.

Avgjørelsen ble publisert i dag i den spanske offisielle avisen Boletín Oficial del Estado (BOE).

Betingelser:
Repsol er pålagt å ha en ansvarsforsikring € 40 millioner, og også en garanti på € 20 millioner for miljøskader. De må også installere seismiske sensorer rundt alle boreplattformer for å overvåke seismisk aktivitet som kan bli generert av boring.

I vilkårene inngår også at boringen må stoppes umiddelbart hvis det er noen jordskjelv innen 75km avstand, med en styrke på over 4,5 på Richters skala. Etter hver undersøkelse, til Repsol seks måneder på til å levere en fullstendig rapport om undersøkelsen. Tillatelsen er gyldig i 3 år, og understreker at arbeidet bør umiddelbart avbrytes og egnede tiltak iverksettes i tilfelle av trussel mot mennesker, eiendom eller miljø.

Utstyr og tidsplan:
Boreutstyret som skal benyttes har en kapasitet til å bore til 12.000 meter og ned til en maksimal vanndybde på 3.500 meter. De tre første brønnene kommer til å nå en dybde på 6.900 m på et vanndyp på maksimalt 1.022 meter. Boringen er forventet å starte i løpet av siste kvartal i år.