Megafon Instagram

Jordskjelvberedskap

Spania og andre middelhavsland ligger i et seismisk aktivt område. Her er informasjon om hva du bør vite og gjøre før, under og etter et jordskjelv.

seismograf

De fleste har hørt om nattens jordskjelv i havet mellom Marokko og Spania. Nå var ikke denne så alvorlig at det forårsaket noen store skader og ingen liv gikk tapt. Men mer dødelig jordskjelv har skjedd, og er også sannsynlig i fremtiden. Derfor kan det være en god idé å ta forebyggende tiltak for å minimere risikoen og for å vite hvordan man skal oppføre seg under og etter et jordskjelv.

Den Svenske ambassaden i Pristina (Kosovo), som også er et jordskjelvområde har tatt frem informasjon om hvordan man bør oppføre seg. Her kommer det:

De fleste store jordskjelv varer i 1-2 minutter. Når jordskjelvet er i gang har man ofte bare noen få sekunder på å beskytte seg. Dersom et jordskjelv skulle bryte ut, er det nødvendig å handle raskt.

Før jordskjelvet

 • Tunge gjenstander og slikt som lett kan gå i stykker bør plasseres på de nederste hyllene.
 • Sjekk at elektriske ledninger, gassrør og varmtvannsbereder er i orden.
 • Sørg for at hovedbryteren for gass, vann og elektrisitet er i orden.
 • Eventuelle sprekker i tak og vegger bør undersøkes og repareres.
 • Skaff et brannslukningsapparat til hjemmet.

Under jordskjelvet

 • Hvis du er innendørs, søke ly under et solid bord, for eksempel, der du kan unngå å bli truffet av fallende skap, bokhyller og andre gjenstander. En tom korridor kan også anbefales. Unngå å stå i nærheten av vinduer, da disse kan knuses og forårsake glassfragmenter.
 • Hvis en brann bryter ut, slukk den så snart som mulig. Tenk på faren med gassovner, elektrisitet og andre energikilder. Påse at brennbare gjenstander oppbevares på et trygt sted. Det er vanligvis de etterfølgende brannene som fører til en stor katastrofe i tilfelle av et jordskjelv.
 • Ikke løp ut av huset i panikk, men vent på en anledning til å forlate hjemmet. Ta hensyn til byggets stabilitet, grunnmur og tilstand og risiko for fallende gjenstander utendørs, for eksempel, vinduer og skilt.
 • Bruk trappen. Bruk aldri heisen under et jordskjelv.
 • Planlegg på forhånd hvordan du på raskest mulig måte kan ta deg ut hvis du for eksempel ikke kan få opp døra.
 • Hvis du er utendørs, så prøv å beskytte hodet mot fallende gjenstander, vegger og stolper, etc. En åpen plass anbefales.
 • Hvis du er i en bil, så stopp umiddelbart ved veikanten og bli i kjøretøyet for beskyttelse. Ikke parker under broer og viadukter med mer som kan velte ned.
 • Sett på lokalradioen for informasjon.

Etter jordskjelvet

 • Vær forberedt på mulige etterskjelv som kan forårsake videre ødeleggelser.
 • Hvis gassledningen er skadet, åpne vinduene og slå av hovedbryteren.
 • Hvis strømledningen er skadet, må du slå av hovedbryteren.
 • Unngå ødelagte bygninger som lett kan kollapse og utvis ekstrem forsiktighet hvis du må gå inn i dem.
 • Følg med på radio og fjernsyn de evakueringsinstruksjoner som gies av lokale myndigheter.

En relatert artikkel: Torrevieja i jordskjelvsstudie

jordskjelv-1906

Det store jordskjelvet i San Francisco i 1906. Brannene som oppstod ødela praktisk talt nesten hele byen. 25.000 bygninger ble ødelagt og 250.000 mennesker ble hjemløse. Dødstallene er litt mer usikre, men er anslått til mellom 400 og 700 personer. Foto: Wikimedia Commons.

Facebook Comments