Megafon Instagram

Jernbanen moderniseres

Ministeren for utvikling Ana Pastor har annonsert en investering på 1257 millioner Euro for å forbedre pendlertrafikken i Spania.

renfe-barcelona

Pendeltog i Barcelona

Det er den historisk største enkeltinvesteringen som har blitt gjort siden starten for lokaltogene (Cercanías) for tjue år siden. Planen skal gjennomføres over tre år og involverer 18 byer, der intensjonen er å skaffe 22 millioner nye passasjerer.

Pengene vil gå til både ADIF (tilsvarerende Jernbaneverket) og RENFE (tilsvarende NSB). ADIF får brorparten av pengene, 1.000 millioner euro og RENFE de resterende 257 millionene.

Forbedringer må gjøres på sporene, signalanlegg og elektriske systemer, mens planovergangene blir eliminert. Det skal bygges nye stasjoner og de eksisterende skal forbedres, særlig med hensyn til tilgjengelighet. Det vil være wifi på alle stasjoner, noe som kommer allerede i juni på Plaça de Catalunya i Barcelona og Getafe stasjoner på Madrid forstadslinjer.

ana-pastor

Ana Pastor

Togene skal også moderniseres og det vil være informasjon i sanntid på alle lokaltog. Apps vil bli utviklet for reiseplanlegging og billettering, og vil det også kommer nye betalingsmåter som gjør at de ulike tariffene mer attraktive.

Ana Pastor har også presentert et lovforslag som er ment å øke konkurransen mellom de ulike togoperatørene. Bortsett fra det statlige selskapet RENFE, er det i dag 27 bedrifter som er lisensiert til å drive togtjenester i Spania. Det er fem med bare passasjerlisens og 13 som har lisens for godstrafikk samt ni som har begge kategorier.

Det nye lovforslaget inneholder også en artikkel om bygging av et nytt sikkerhetsbyrå, som skal ha sine egne inntektskilder helt uavhengig av infrastruktur representanter eller togoperatører. De skal på den måten ikke bli utsatt for økonomisk press, men kan konsentrere seg om å kontrollere og øke sikkerheten.

Inne i pendeltoget C1 Fuengirola - Málaga. Foto Anja Erixon.

Inne i pendeltoget C1 Fuengirola – Málaga. Foto Anja Erixon.

Red.anm:. Pendellinjen i Málaga, C1 mellom Malaga og Fuengirola og C2 mellom Málaga og Alora er inkludert i planene (Linje C1 er Spanias mest lønnsomme jernbanelinje).

Facebook Comments