Megafon Instagram

Gassen blir billigere

Prisen på gass er forventet å falle med opp til 20% i år, dette forutsatt at den nåværende trenden med lav oljepris vedvarer.

gassflaske-butanDen gjennomsnittlige prisen på en 12,5 kg butanflaske forventes å gå ned med 5% i april, og deretter avtagende annenhver måned til slutten av året, slik at prisen lander et sted mellom 14 og 15 Euro. Prisen på en flaske gass bestemmes av Industridepartementet som gjør en prisvurdering kvartalsvis. Dette gjelder beholdere over 9 kg. Under denne vekten er det fri prissetting.

I fjor var de faktiske kostnadene for en 12,5 kg butanflaske ca 23€, mens forbrukeren kunne kjøpe den for € 17:50. Nå har den fallende oljeprisen ført til at den faktiske kostnaden er lavere enn utsalgsprisen og derfor senkes nå prisene. Etterspørselen etter butanflasker falt i fjor med 7,5%, noe som tilsvarer 70.000 tonn. Det totale forbruket av flytende petroleumsgass (LPG) falt i fjor med 8,5%, den eneste økningen i gassalget i fjor var fra biler hvor økningen var på 20%.

De vanligste gassflaskene for husholdninger i Spania er 12,5 kg butan. Men det finnes også større butanflaskor på 35 kg og i tillegg propanflasker som vanligvis er på 11 kg. Propan blir brukt hvor det er behov for større effekt, eller hvis gassflasken skal stå i minusgrader.

Den laveste prisen får du alltid hvis du selv bytter gassflaske hos gassleverandørens utsalgsted. Hvis du bytter flaske på en bensinstasjon eller hos gassbilen er det alltid litt dyrere. Husk at det er forbudt å ha mer enn to gassflasker i bilen på grunn av regler for farlig gods. Dette gjelder enten flaskene er fulle eller tomme.

Facebook Comments