Megafon Instagram

Gassen blir billigere

Prisen for å bytte gassflasker synker på tirsdag den 15.03.2016 med 5%. Den nye prisen på en 12,5 kg butanflaske er 12,46 Euro inkludert skatter.

gassflaske-butanPrisen på en flaske gass bestemmes av Næringsdepartmentet som gjør en prisgjennomgang hver måned og prisen baseres på internasjonale priser, valutakurser, fraktrater og råvarepriser . Dette gjelder gassflasker over 9 kg. Under 9 kg er det fri prissetting. Prisforskriftene gjelder ikke gassflasker på 20 kg. De nye prisene gjelder frem til 17. mai, når neste revisjon blir annonsert . Bortsett fra en liten økning har prisen stadig gått nedover siden toppen på 17,50 € i mai 2013.

De vanligste gassflaskene for husholdninger i Spania er 12,5 kg butan. Men det finnes større butanflasker på 35 kg og i tillegg propanflasker, som vanligvis er på 11 kg. Propan brukes der det er behov for en høyere effekt eller hvis flasken må stå i minusgrader (butan gassifiseres ikke ved temperaturer under -0,3).

Distribusjonsbil med gassflasker fra Repsol. Foto: Daniel Lobo. I midten av plattformen kan du se et par flasker en malt svart ring rundt, som er propanflasker.

Distribusjonsbil med gassflasker fra Repsol. Foto: Daniel Lobo. I midten av plattformen kan du se et par flasker en malt svart ring rundt, som er propanflasker.

Lavest pris får du alltid hvis du bytter gassflasken hos gassleverandørens sentrallager. Hvis du bytter den på en bensinstasjon eller hos en av deres biler, er det alltid litt dyrere. Hvis du må kjøre med gassflasker i bilen, husk at det er strengt forbudt å frakte mer enn 2 x 12,5 kg gasssflasker om gangen (regler for farlig gods).

Facebook Comments