Megafon Instagram

Frukt og grønnsakseksporten

Spania eksporterer mer frukt og grønnsaker. Den spanske eksporten av fersk frukt og grønnsaker økte med 11,7% i 2015 sammenlignet med året før.

frukt-gronsakerI fjor var verdien av eksporten av frisk frukt og grønnsaker 11.902 millioner Euro. Ser man på eksporten i volum var det totalt 12.789.939 tonn fersk frukt og grønnsaker som ble sendt fra Spania. Volummessig innebar dette en økning i forhold til i fjor på+ 2,29%.

Det importeres selvfølgelig også fersk frukt og grønnsaker til Spania. Vi har blitt vant til å ha alle sorter tilgjengelig hele året og vi også ønsker å ha tilgang til frukt og grønnsaker som ikke dyrkes i Spania. Importen økte også i fjor til 1.971 millioner Euro, som er en økning på 14,22%. Dette betyr at det kom inn 2,591,783 tonn fersk frukt og grønnsaker fra utlandet.

Tomater er fortsatt Spanias mest eksporterte grønnsak, selv om både verdien (-1,76%) og volumet (-1,81%) gikk noe ned, med totalt 962 millioner euro (949 998 tonn). Som nummer to av grønnsakene er paprika (+ 6,75%) til 833 millioner euro, deretter salat (+ 13,07%) til 631 millioner Euro.

Verdien av frukteksporten nådde 7.063 millioner Euro, som er en økning på 11,9%, og volumet var 7,584,410 tonn (+ 5%). En betydelig vekst har vært registrert for eksport av bær, som sto for 1,019 milliarder euro og det er en økning på 22%.

EU-landene kjøpte mesteparten av de eksporterte produktene og EU-markedet økte med 13%. Tyskland er den største importøren av spansk frukt og grønnsaker med 2.944 millioner Euro (+ 14%). Etterfulgt av Frankrike med 2.123 millioner Euro (+ 11%) og Storbritannia med 1614 millioner Euro (+ 12%). Salget i Italia har økt med 21% og utgjorde 778 millioner euro.

Hvis man ser på eksporten til land i Amerika, er Brasil det største markedet. De kjøpte for 89 millioner euro (+ 26%). På andreplass på kontinentet er USA, hvor det har vært en betydelig bedring. De handlet for 75 millioner euro (+ 67%). Eksporten til Afrika og Kina er fortsatt på svært beskjedne nivåer, Kina kjøpt for 4 millioner euro, mens Japan og Sør-Korea handlet for 2 millioner Euro.

Tomater som dyrkes i en rekke former. Alle disse er spanske tomater. Foto: Erixon Consulting.

Tomater som dyrkes i en rekke former. Alle disse er spanske tomater. Foto: Erixon Consulting.

Facebook Comments