Megafon Instagram

Fortsatt støtte for bilbytte

Regjeringen har godkjent den åttende utgaven av støtten Plan Pive som gies til å kjøpe ny bil samtidig som du kvitter deg med en eldre og mer forurensende bil.

plan-pive-8Denne formen for støtte kalles Plan Pive og betyr at du vil bli subsidiert av staten og forhandleren når du kjøper en ny bil, og samtidig skroter en mer enn 10 år gammel bil. Den gamle bilen skal være godkjent av ITV (spansk kjøretøy inspeksjon), slik at man ikke kan ta et gammel vrak og tror at du får tilskudd (den må også være spansk registrert). Eieren av bilen må også ha hatt bilen i minst et år for å kunne få tilskuddet, og man kan bare motta hjelp en gang per person.

Staten har bevilget  225 millioner € til Plan Pive 8, og tilskudd deles likt mellom regjeringen og forhandlere. Subsidiene er noe lavere for normalkjøperen sammenlignet med Plan Pive 7, men uendret for store familier og funksjonshemmede.

Plan Pive 8 betyr at den vanlige kjøperen får et tilskudd på € 1500 på bilbytte (750 € fra staten og 750 € fra giveren). Bilen må koste mer enn € 25 000 før skatt (IVA). Storfamilier og funksjonshemmede som trenger en tilpasset bil får  € 3000 i tilskudd og bilen må i dette tilfellet koste maksimalt € 30000 før skatt.Om du bestemmer deg for å kjøpe en hybrid eller elektrisk bil er begrensningen på kjøpesummen på € 40.000.

Kravene i den nye bilen er at den ikke må slippe ut mer karbondioksid enn 120 g / km for personbiler og 160 g / km for kommersielle kjøretøyer.

Hvem kan ha nytte av Stage Pive 8
Hver person som kjøper en bil som ovenfor kan dra nytte av det. For store familier gjelder det at bilen må være minst fem-seters. Funksjonshemmede må bevise sin status. Også selskap kan dra nytte av subsidien. Dette gjelder selvstendig næringsdrivende (autonomo) og små bedrifter med mindre enn 10 ansatte og med en omsetning som ikke overstiger 2 millioner euro. Men også mellomstore bedrifter med færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning på mindre enn 50 millioner euro.

Hva Plan Pive har innebært til nå
De siste sju utgaver av Plan Pive har ført til at 890.000 gamle biler ble erstattet av nye, renere og sikrere biler. For dette, regjeringen og bilprodusentene satt av € 890 millioner hver. Ser vi på de miljømessige fordelene har det ført til en reduksjon i forbruket av 487 millioner liter drivstoff per år (-45%). Partikkelutslippet er redusert med 96%, NOx-utslippene med 83%, karbonmonoksid (CO), 82% og karbondioksid (CO2) er redusert med 52% til 1,36 millioner tonn per år.

I løpet av de årene som Plan Pive har eksistert har det også antall trafikkofre blitt redusert. Hvor mye av dette som kan tilskrives Plan Pive er det ingen som vet. Men det har åpenbart vært av stor betydning for trafikksikkerheten at gamle usikre biler har forsvunnet fra trafikken.

bilforhandlere

Plan Pive omfatter både personbiler og nyttekjøretøy.

Facebook Comments