Megafon Instagram

Flere rike i Spania

Klasseskillene har økt i Spania som en følge av finanskrisen. Samtidig ble det i løpet av kriseårene 2008 til 2014 registrert 50.000 flere rike personer i Spania.

Mens det før finanskrisen var 127.100 spanjoler med mer enn 1 million dollar i kontantformue, var det i 2014 178.000 personer som hadde så høy kontantformue. I undersøkelsen som presenteres av OECD, taes ikke formue i form av bolig med i beregningen.

Inntekten for de 10% fattigste i Spania gikk ned med 13 prosent i perioden 2007-2011, mens inntekten for de 10% rikeste kun gikk ned med 1,5%. De 10% rikeste i Spania eier 43% av all formue mens de 60% som har minst, kun eier 20% av all formuen. Til sammenligning eier 10% rikeste for alle OECD landene i gjennomsnitt  50% av all formuen.

Arbeidsløsheten i Spania får skylden for at forskjellen mellom fattig og rik har økt under denne perioden. Spania har. Antallet som lever under fattigdomsgrensa i Spania er på 18%, nesten dobbelt så mange som før finanskrisen og dette er også dobbelt så mye som gjennomsnittet for alle OECD-landene.

Fattigdommen i Spania har også endret karakter. Der det tidligere var eldre som dominerte fattigdomsstatistikken, er det nå unge og barn som er mest utsatt for å ende opp som fattige heter det i OECD rapporten In It Together, som er tilgjengelig på spansk og engelsk.

gini

Gini-koeffisienten er en vanlig måte å vise forskjellen i inntekt mellom rike og fattige. Ved en verdi på null tjener alle like mye, mens ved en verdi på 1, tjener en person alle pengene.