Megafon Instagram

Flere forhandlinger for flyplassansatte

Oppdatert: Ingen streik i September. Den varslede flyplasstreiken er ikke helt avblåst ennå.  I dag den 7. september hadde fagforeningene et postitivt møte med aena og Ministeriet for Infrastruktur, der partene kom nærmere en løsning.

Venter du på at tilbudet av toffentlig transport til Alicante flyplass skal bli bedre? Da venter du sannsynligvis forgjeves.

Flyplassen i Alicante

Møtet ble avsluttet klokka 2100 etter lange forhandlinger, men det er fortsatt mye igjen før partene kan komme til enighet. Det blir et nytt møte tirsdag 12. september og hvis alle kravene fra fagforeningene blir imøtekommet i de videre forhandlingene, vil streiken bli avlyst.

Fagforeningene har også valgt å utsette de varslede streikedagene inntil videre mens de avventer resultatet fra forhandlingene, som forventes å være avsluttet i løpet av september. Dermed blir det ingen streik før tidligst i oktober. Kun en kollaps i forhandlingene vil føre til at streiken gjennomføres, men fagforeningene lover at dersom kravene ikke blir innfridd, vil streiken ugjenkallelig settes i gang i slutten av oktober.

Vi kommer tilbake med en oppdatering av situasjonen.

Bakgrunn: Dette er den spanske flyplassstreiken

Facebook Comments