Megafon Instagram

Fengsel for moren som drepte datterens voldtektsmann

Jus

Foto: istockphoto.com

Kvinnen fra Alicante som tente på, og dermed drepte, mannen som voldtok datteren har blitt dømt til fengsel. Alicante Provincial Court har nektet forsvarsadvokatens anmodning om å stoppe fengslingen inntil Høyesterett har tatt en endelig avgjørelse på spørsmålet om benådning.

Moren har nå blitt dømt til fem og et halvt års fengsel for å ha helt bensin på og tent på mannen som voldtok datteren. Hun ble først dømt til ni års fengsel, men dommen ble redusert da Høyesterett avgjorde at hun ble rammet av en midlertidig psykose den dagen hun så datterens voldtektsmann gående gjennom byen.

Påtalemyndighetene har akseptert en delvis benådning, altså halvparten av den vedtatte straffen, men minsterrådet nektet å gi en full benådning. Advokaten anket til Høyesterett og sier at det er «diskriminerende» og begjærte at kvinnen i påvente av denne beslutningen skulle slippe fengsel fordi hun allerede har sittet i varetekt i ett år. Denne forespørselen ble imidlertid avvist. Beslutningen spesifiserer ikke når, men peker på at sannsynligheten for at hun får fengselsstraff er overhengende.