Megafon Instagram

Estepona får Dinosaurpark

Innen påske kommer området Los Pedregales til å ha en egen dinosaurpark med ulike aktiviteter for barn.

Dinosaurpark Estepona

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

På området finnes det allerede en park med over 30 ulike aktiviteter for barn som paintball, orientering, zipline etc, som i dag brukes av skoleklasser. Den nye dinosaurparken kommer til å ligge ved siden av den eksisterende aktivitetsparken og kommer til å ha fullskala replika av de utdødde reptilene, samt interaktive attraksjoner og show relatert til dinosaurer.

I tillegg blir det bygd en tredje park ved siden av disse to som fokuserer på fritidsaktiviteter. Her vil de blant annet bli en gocart-bane og mulighet for å arrangere selskap. Ideen er å markedsføre de 3 parkene samlet.

Arbeidet påbegynnes nå i desember og har et budsjett på 400.000€.

Facebook Comments