Megafon Instagram

Eksport av frukt og grønnsaker

Spania er verdens største eksportør av fersk frukt og grønnsaker med en markedsandel på omtrent 13% av verdenshandelen.

frukteksport spania

Frukteksporten. Desember 2014 er ikke inkludert på bildet.

Aller størst er Spania når det gjelder frukt, der er landet klart nummer én i verden. Når det gjelder grønnsaker er Spania tredje på listen med Mexico og Kina like før. Men samlet sett er Spania nummer én med en eksportverdi på € 10.475 millioner euro i 2014.

Dette er absolutt et høyt tall, men det er en nedgang på 2% sammenlignet med 2013, selv om eksportvolumet økte med 2% til 12 millioner tonn. Spania importer selvsagt også frukt og grønnsaker, men svært lite i forhold til eksporten. I fjor ble det importert 2,4 millioner tonn med en verdi på 1.697 millioner euro.

Kjøperne
Det meste av frukt og grønnsaker går til land innenfor EU, de kjøper 91% av produksjonen. Tyskland er den største enkeltkjøperen og kjøper ca 22% av den totale produksjonen.

Når det gjelder europeiske land utenfor EU, så noteres det en nedgang, hovedsakelig på grunn av sanksjoner mot Russland som har betydd en nedgang på -34% for det russiske markedet. Men også det Norske og Sveitsiske markedet har gått ned med henholdvis 6% og 3%.

appelsinavling

Appelsindyrking, bildet er fra 2015-02-26.

For å erstatte det russiske markedet, har det vært arbeidet med å øke eksporten til oversjøiske land, og innsatsen har «båret frukter». Eksporten til disse økte til 421.500.000 Euro som er en økning på 32%. De viktigste mottakerlandene i denne gruppen er Brasil med 70.400.000 Euro (+ 25%), Canada med € 58.500.000 (+ 165%) og Algerie med € 56.300.000 (+ 25%).

Hvis man ser på hva slags frukt som blir eksportert til land utenfor EU, er det spesielt sitrusfrukter som har vist den største økningen. Representantene for sitrus industrien har nylig hatt et møte for å analysere markedssituasjonen og utviklingen av den pågående kampanjen for 2014-2015. Det er noe bekymring om visse sitrusarter, spesielt har det vært en nedgang i handelen med klementiner.

sitrontre

Sitrontre. Bildet er fra 2015-02-26.

Årets avling
Men utsiktene for årets avling er god og produksjonen er forventet å være høy, nesten 6,5 millioner tonn, som er på linje med fjorårets avling. Imidlertid har prisene vært lavere enn forventet i løpet av de siste tre årene, og det har vært problemer med markedsføringen av Navelina-appelsiner og de sene clementinene.

Bildene
Alle bilder på sitrusfruktene kommer fra den svenske nyhetsredaksjonens plantasjer i Coin (Malaga), og de er som vanlig klikkbare. Coin ligger i Valle del Guadalhorce, som regnes som den absloutt mest fruktbare delen av Spania der det dyrkes store mengder sitrusfrukter.

klementiner i Spania

Klementiner. Dette bildet er fra i fjor høst, 2014-10-29.

Facebook Comments