Megafon Instagram

Droner mot tigermygg

Alfaz del Pi kommune på Costa Blanca har innledet sin årlige forebyggende kampanje mot tigermygg. I år tar de også i bruk droner.

droneDronene kommer til å bli brukt til å finne våtmarker og andre vannansamlingersom kan bli til hekkeplasser for tigermyggen. Byrådsmedlem med ansvar for helse, Dolores Alberto, forklarer at dronene skal «inspisere» hele kommunen og brukes til å lage et «kart over risikoområdene».

I tillegg til bruk av droner, har de også lansert en helse- og informasjonskampanje for å «øke bevisstheten og samarbeidsviljen» for å eliminere klekkingsområder og stoppe spredningen av tigermyggen.

Det har blitt trykket 3000 flyers med informasjon om viktigheten av å bekjempe tigermyggen, hvordan man gjenkjenner den, forebyggende tiltak og hvordan den kan bekjempes.

En mett tigermygg. Foto: Wikipedia

En mett tigermygg. Foto: Wikipedia

Tigermyggens stikk er mye mer smertefulle enn vanlige myggstikk og tigermyggen er lett å kjenne igjen med sine striper. Vanligvis blir eggene lagt i vann så det er viktig å tømme alle vannansamlinger både i og utenfor hjemmet, slik at de ikke oppstår hekkeplasser for myggen. Larvestadiet tar omtrent syv dager, så det er viktig at alt vann blir eliminert hver uke.

Relaterte artikler:

Facebook Comments