Megafon Instagram

Det norske advokatkontoret i Torrevieja

Den norske advokaten Arne Herman Kilde Larsen som holder til i Torrevieja har nå fått advokatlisens og kontoret deres skifter nå tittel fra juridisk servicekontor til advokatkontor.

arne-herman-advokat-torreviejaGratulerer med advokatlisensen Kilde Larsen. Hvilken praktisk betydning får dette for kundene deres?
Dette får ikke så stor praktisk betydning for vår virksomhet, men nå er jeg fullverdig medlem i den spanske advokatforeningen og det kan ha noe å si i forhold til forsikringer. Kontoret har vært drevet i 7 år og vi har hele tiden betjent nordmenn som behøver juridiske tjenester i Spania, men det at jeg nå har advokatlisens gir en ekstra trygghet og sikkerhet for kunden.

Kan dere tilby flere tjenester nå?
Den eneste forskjellen er at jeg kan gå i retten, men dette er ikke et arbeidsfelt som vi kommer til å fokusere på fremover. Vi kommer til å fortsette med de sakene som vi har jobbet med hele tiden.

Hva slags typer henvendelser får dere fra kundene?
Det er tre typer spørsmål vi får mye av
1. Kjøp og salg av fast eiendom og hele den papirmølla som følger med det, som for eksempel notarius, skatt, tinglysning, byggetillatelser etc
2. Arveskifte og skilsmisse. Tips ved skilsmisse: Hvis man skiller seg i Norge og skal beholde boligen i spania, må man foreta tinglysning i spania
3. Skatt. Dette er spesielt viktig for de som bor i spania. Hvis man har bolig i spania så må man også levere en selvangivelse. Også hvis man er pensjonist bosatt i Spania, må man levere selvangivelse både i spania i norge.

Tips til de som skal kjøpe bolig i spania

Eiendomsmeglere i Spania har ikke den samme faglige tyngden som vi er vant med i fra Norge. I mange andre land er det helt vanlig at man bruker en advokat under kjøpsprosessen. Man behøver ikke reise lengre enn til England for å se at dette er vanlig praksis. Man skal også huske på at meglere i spania ikke har det samme juridiske ansvaret ved eiendomsoverdragelse som i Norge og man behøver ikke å ha utdannelse for å kunne kalle seg megler i spania.

Man tenker kanskje at dette er en ekstra kostnad, men det koster ikke mer enn det enn megleren ellers ville tatt seg betalt for å utføre de samme tjenestene. Det finnes også mange eksempler på boligselgere som har bygget på boligen sin uten byggetillatelse. I Spania er det veldig strenge regler for påbygging av bolig. Advokaten vil sjekke boligen om disse tilfellene er i en slik tilstand at dette kan ryddes opp i. Spørsmålet er dermed om man kan gjøre boligen legal før man eventuelt kjøper den.

Arvevgift

Fra 1. januar i år har også ikke-residente lov til å benytte seg av de reglene som finnes i Spania innen arveavgift. I Spania er det slik at regionene kan lage egne regler for fritaksgrense for arv til ektefeller og barn. Den nasjonale grensen er på 16.000€. I Valencia er imidlertid grensen på 100.000€. I praksis betyr dette at barn og ektefeller ikke betaler noen arveagvift. Mens for eksempel i Murcia er det ikke laget noen slik regional regel. Det har ikke noen å si hvor man bor, men hvor boligen befinner seg.

Så selv om man bor i Norge, så gjelder denne regelen. Man kan også søke om å få tilbakebetalt arveavgift for saker som er fra 2010 eller senere. Da burde man ta kontakt med en advokat. Det kommer an på hvordan reglene var i den regionen man bodde. Det ble avsagt en dom i EU domstolen den 3. sept 2014 som slo fast at regelen gjelder uansett hvor man bor. Denne dommen har senere blitt bekreftet i en spansk domstol (tribunal constitucional den 18. mars 2015).

For tiden jobber vi med å søke om tilbakebetaling av arveavgift for mange av våre klienter som har betalt arveavgift etter 2010.

Kilde Larsen ønsker gamle og nye kunder velkommen til å bruke deres tjenester i det nye året. Vi kan hjelpe deg på ditt eget språk og kjenner godt til det spanske byråkratiet slik at vi kan lose deg igjennom enten det gjelder skatt, selvangivelse, testamente, bolig eller det du måtte ha på hjertet.

Facebook Comments