Megafon Instagram

Brann på campingplass

En voldsom brann brøt ut på en campingplass på det sørlige Gran Canaria på søndag. Seks campingvogner og fem campingbiler ble totalskadet, men ingen mistet livet.

campingbrann-gran-canariaBrannen brøt ut i Tarajalejo, El Berriel som ligger i det populære turistområdet i Maspalomas sør på Gran Canaria. Nødetatene ble varslet kl 15:20 på søndag ettermiddag og flere redningsteam fra lokalpolitiet, nasjonalpolitiet, sivilforsvaret, ambulanser og brannvesen CUC fra San Bartolomé de Tirajana var raskt på plass. Brannen ble helt slukket klokken 17.00. Brannvesenet hadde da brukt 16.000 liter vann. 6 personer fikk behandling for sjokkskader og tre av dem ble sendt til helsesenteret.

Brannen ble angivelig forårsaket av en frityrgryte med poteter som tok fyr i en campingvogn. Taket i campingvogn tok fyr og deretter spredte brannen lynraskt til omkringliggende campingvogner og bobiler. Campingplassen ble raskt evakuert og var stengt fram til kl 18. Under brannen eksploderte flere gassflasker og røyken kunne sees mange kilometer unna.

Det har vært studier om brannsikkerhet på svenske campingplasser og resultatene av undersøkelsene har avdekket store mangler. Fremfor alt gjaldt det sikkerhetsavstand og brannslukningsutstyr. Det finnes god grunn til å mistenke at det er ikke står bedre til her i Spania. Derfor kommer det her noen tips og råd for brannsikker camping. Rådene kommer fra Redningsetaten i Sverige, men kan trolig brukes i andre land også.

Reduser faren for brann

Campingvogner, bobiler og telt brenner raskt – ofte over brannen i løpet av minutter. Som en camping gjest, må du bidra til å redusere risikoen for brann oppstår eller sprer seg. Hvis en brann skulle oppstå, må du være forberedt på å gripe inn selv. Når redningstjenesten kommer er det ofte for sent. En røykvarsler og gassdetektorer gir tidlig varsling. Med et brannslukningsapparat og et brannteppe får du muligheter til å gripe inn på et tidlig stadium, enten det er hos deg eller din nabo det brenner. Hvis telt og campingvogner står for tett inntil hverandre er det stor risiko for at en brannen sprer seg til naboene. Det er viktig at den anbefalte avstanden holdes. Plasser campingvognens krok ut mot veien slik at vognen raskt kan flyttes hvis det begynner å brenne hos naboen din.

Håndtering av gass

Hvis du bruker gass til oppvarming eller matlaging, må du ha god kunnskap om hvordan man gjør det på en trygg måte. Det er viktig å ha god ventilasjon i forbindelse med utstyret. Propan er ikke en giftig gass, men den er meget brannfarlig og eksplosiv. Gass som lekker kan forårsake kvelning fordi den fortrenger oksygen i lungene. Sjekk at alle slanger og koplinger til LPG-systemet er intakt og riktig strammet for å unngå lekkasje. Gassflasker skal aldri legges ned, for da virker ikke sikkerhetsventilen. Plasser LPG utstyret med tilstrekkelig avstand til brennbart materiale. Hvis det ikke finnes noen instruksjoner, så skal avstanden være minst 60 cm. Gjør det til en vane å se etter lekkasjer i LPG-systemet med lekkasjeindikator hver gang du skifter beholderen eller minst en gang i året. Hvis det er nødvendig, kan du få hjelp med lekkasjetesting fra en campingklubb eller campingforhandler. Ved inspeksjon er det ofte mulig å få kontrollert lekkasjer i gassanlegget.

Trygg grilling

Grill aldri i forteltet eller campingteltet. Glødende kull og annet brensel avgir giftig karbonmonoksid. Grillen skal alltid stå på et flatt, ikke-brennbart underlag minst én meter fra telt eller campingvogn. Hold tennvæske minst tre meter fra grillen. Forlat aldri grillen uten tilsyn. Legg brukt trekull på anvist sted. Brukt brensel fra en kullgrill kan holde på varmen og gløde i opp til tre dager.

Anbefalt avstand

Avstanden mellom to campingvogner eller mellom en campingvogn og et telt bør være minst fire meter. Avstanden mellom to telt bør være minst tre meter. Med campingvogner menes campingvogn eller bobil inkludert eventuelle markiser eller lignende. Det er ditt ansvar som campinggjest å sikre at avstandene til dine naboer blir overholdt

Sjekk elektrisk utstyr

Du som campinggjest må sørge for at det elektriske utstyret er i sikker tilstand. For eksempel er det viktig at alt utstyr du kobler er CE-merket og at alle kabler er intakt. En billig livsforsikring er å la en elektriker foreta en gjennomgang av det elektriske anlegget i campingvognen. Fordi anlegget blir utsatt for sterke vibrasjoner og støt mens du kjører, er det viktig å følge opp med egne regelmessige kontroller. Dersom campingsplassens stikkontakter er installert etter 1992 skal de være beskyttet med jordfeilbrytere. Sjekk at dette stemmer.Ta for sikkerhets skyld med egen jordfeilbryter. Tilkoblingsledninger mellom strømmast og campingvogn bør ikke være lenger enn 25 meter. Unngå kabeltromler og hvis sådanne brukes rull ut hele ledningen. I en sammenrullet ledning kan varmen øke slik at isolasjonen smelter, i verste fall kan bilen og campingvognen bli strømførende.

Hvis en brann starter

Agér som følger:

  • Redde – Varsle – Alarmere – Slukke
  • Redd folk i fare, advar de som er i nærheten og ring nødetatene på 112. Prøv å slukke brannen hvis du har slukkeutstyr, men ta ikke noen unødige sjanser.
  • Hvis det brenner hos naboen din, flytt campingenheter som er i fare hvis det er mulig.
  • Møt redningstjenesten når den ankommer og vis dem hvor det brenner.
Brannen spredte seg svært raskt, og ble veldig kraftig. Røykskyen kunne sees på lang avstand.

Brannen spredte seg svært raskt og ble veldig kraftig. Røykskyen kunne sees på lang avstand.