Megafon Instagram

Boligprisene stiger

I finansinstitusjonen Bankinters siste halvårsrapport om tilstanden i den spanske eiendomssektoren, forventes det en økning i eiendomsprisene på 5% i 2016.

bankinterDen Madrid-baserte banken begrunner økningen med at eiendomssektoren i Spania vokser igjen, og at salget av boliger er stadig økende. Boligprisene i Spania fikk sin første forsiktige økning (0,8%) i løpet av andre kvartal 2014, etter seks år med nedgang.

For inneværende år fastslåes det at på nasjonalt nivå dreier seg om en økning på 1,5% i gjennomsnitt. Det totale antall salg bør lande på ca 400.000 i år og øke til 450.000 i 2016, ifølge Bankinter.

Det usolgte lageret på 500.000 nye boliger ser ikke banken som et problem. 100.000 av disse boligene vil aldri bli solgt fordi de har for uinteressant beliggenhet. Men det er nå et underskudd på boliger i Spanias mest ettertraktede områder og dette vil bli dekket med nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger.

Banken ser den økonomiske veksten som avgjørende for prisveksten og understreker at Spanias BNP forventes å vokse med 2,2% i år. Dette i sin tur skal føre til etablering av om lag 417.000 arbeidsplasser, og den øknende i sysselsettingen anses som avgjørende gjeninnhenting i eiendomssektoren.

Til slutt mener banken at eiendomsmegling har blitt et stadig mer attraktivt investeringsalternativ med utleiemuligheter som en ekstra bonus. Dette kan sammenlignes med den betydelig dårligere avkastningen fra andre investeringer som statsobligasjoner eller sparekontoer.

standard-poors-logoBankinter er ikke alene om å tro på vekst i de kommende årene. Blant flere andre, har det amerikanske kredittratingbyrået Standard & Poor kommet med tilsvarende analyser, om enn med litt andre tall.

Standard & Poors har spådd 2,5% vekst i boligprisene i 2015 og 2016 etterfulgt av en 4% økning fra 2017. Ifølge deres data så endte Spanias nedadgående trend i 2014, da prisene stabiliserte seg. De sier at landets økonomiske opptur kombinert med lave renter gjør at eiendomsmarkedet nå virkelig har tatt av i Spania.

Facebook Comments