Megafon Instagram

Bla Bla Car trues med bøter

Bildelingstjenesten Bla Bla Car og to av deres sjåfører trues med bøter. Regionmyndighetene i Madrid mener at de to sjåførene har transportert personer uten gyldig lisens.

blablacar_logo_es_no_holder_rgbSelv om Bla Bla Car finnes i 22 land og har 35 millioner medlemmer er dette første gangen at selskapet blir beskyldt for å drive med ulisensiert persontransport.

Bla Bla Car tilbyr brukerne å dele utgifter til kjøring ved at sjåføren og passasjeren(e) deler kostnadene for drivstoff og bompenger.

Regionmyndighetene i Madrid mener at de to sjåførene har tatt betalt utover drivstoff og bompenger og dermed regnes dette som persontransport. Sjåførene, som nekter for at de har tilbudt persontransport, risikerer bøter på 4.001€ mens Bla Bla Car risikerer en bot på 8.803€ for organisering av ulovlig persontransport.

Tjenesten ble svært populær i Spania etter finanskrisen og teller nå 3 millioner medlemmer i Spania. Det er svært strenge retningslinjer for hva som er tillatt for å kunne kalle det for bildeling og Bla Bla Car hevder de har egne ansatte som passer på at sjåførene følger disse retningslinjene. For eksempel kan ikke bilforsikring og nedskriving av bilens verdi (finanskostnader) brukes for å beregne kostnad for deling av transportutgifter.

Tidligere ble mye omtalte Über forbudt i Spania, fordi man kunne bestille en ulisensiert taxi via en app. Über er nå tilbake med lisensierte sjåfører. Bla Bla Car skiller seg fra Über ved at sjåførene ikke tar betalt for transporten.

Relaterte artikler

blablacar

Facebook Comments