Megafon Instagram

Bilsalget øker

Salget av nye biler i Europa fortsetter å øke for den syttende måneden på rad, og den sterkeste økningen finner man i Spania.

bilselgerDet ruller flere biler på veiene i Europa. Bransjeorganisasjonen ACEA (European Automobile Manufacturers ‘Association) har nå presentert tallene for januar. Samlet er antall nyregistrerte biler økt med 6,7% i EU – sammenlignet med samme måned i fjor. Det absolutte antall kjøretøy er ca 999.157 biler. Hvis man også tar hensyn til EFTA-landene Island, Norge og Sveits i tallene, er økningen noe lavere, 6,2%, og totalt blir det 1.028.760 nyregistrerte biler.

Salgstallene peker oppover i alle hovedmarkeder, men aller best går det for bilforhandlere i Spania med et pluss på 27,5%. Etterfulgt av Italia med 10,9% og mer beskjedne 2,6% i Tyskland, i Sverige økte salget med 9,3%.

bilstatistikk eu

I dag er det 285 millioner kjøretøy på EUs veinett, det vil si ett kjøretøy per to personer.